IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Bulgaria Lambda
Ikariam players: 284
AverageTotal
Общ резултат: 404512 114881341
Строители: 331365 94107652
Ниво сгради: 1369 388937
Учени: 61082 17347175
Нива на научните изследвания: 208 58936
Генерали: 3651 1036804
Злато: 6799257 1930989046
Точки нападение: 2162 614128
Точки защита: 2641 749902
Търговски точки: 803 227964
Ресурси: 278532 79103017
дари: 33649 9556278
Score vulnerability: 11809 3353747
Gold vulnerability: 1824222 518078917
Population: 8414 2389710
Donations to score: 974147 276657839

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Общ резултат
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 ROME Общ резултат 951590 39966798 16/06 20:16
2 AU1 Общ резултат 806983 28244407 16/06 20:16
3 -3D- Общ резултат 827040 19848955 16/06 20:16
4 SPQR Общ резултат 259095 8031951 16/06 20:16
5 SCRAT Общ резултат 774775 1549550 16/06 20:16
6 БАГА Общ резултат 260711 1042845 16/06 20:16
7 BSS Общ резултат 248150 992599 16/06 20:16
8 SiV Общ резултат 654417 654417 16/06 20:16
9 Blood Общ резултат 52651 526514 16/06 20:16
10 TGT Общ резултат 253522 507043 16/06 20:16
11 EoS Общ резултат 497697 497697 16/06 20:16
12 B-C Общ резултат 175650 351299 16/06 20:16
13 SHARK Общ резултат 113962 227923 16/06 20:16
14 НАП Общ резултат 152641 152641 16/06 20:16
15 SECT Общ резултат 37878 37878 16/06 20:16
16 Слива Общ резултат 1560 4679 16/06 20:16
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer