IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Bulgaria Lambda
Ikariam players: 309
AverageTotal
Общ резултат: 361558 111721287
Строители: 295584 91335607
Ниво сгради: 1288 397898
Учени: 54784 16928395
Нива на научните изследвания: 202 62364
Генерали: 3148 972724
Злато: 5942900 1836356234
Точки нападение: 2067 638742
Точки защита: 2408 744062
Търговски точки: 803 247975
Ресурси: 248233 76703898
дари: 29900 9239009
Score vulnerability: 13372 4131979
Gold vulnerability: 792 244711
Population: 8041 2484561
Donations to score: 864626 267169394

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Общ резултат
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 ROME Общ резултат 834731 40901826 21/05 13:59
2 AU1 Общ резултат 747718 28413270 21/05 13:59
3 -3D- Общ резултат 740658 19257103 21/05 13:59
4 SPQR Общ резултат 218505 6992152 21/05 13:59
5 BSS Общ резултат 233237 932949 21/05 13:59
6 БАГА Общ резултат 229771 919082 21/05 13:59
7 SiV Общ резултат 654417 654417 21/05 13:59
8 Blood Общ резултат 51418 514183 21/05 13:59
9 EoS Общ резултат 493517 493517 21/05 13:59
10 TGT Общ резултат 212665 425329 21/05 13:59
11 B-C Общ резултат 175650 351299 21/05 13:59
12 SHARK Общ резултат 113339 226677 21/05 13:59
13 НАП Общ резултат 144370 144370 21/05 13:59
14 SECT Общ резултат 39586 39586 21/05 13:59
15 Слива Общ резултат 1230 3691 21/05 13:59
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer