IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance LOTR
Members: 1
 
Bulgaria Lambda
Ikariam players: 324
AverageTotal
Общ резултат: 319912 103651417
Строители: 260726 84475294
Ниво сгради: 1210 391938
Учени: 48252 15633608
Нива на научните изследвания: 197 63716
Генерали: 3259 1055951
Злато: 4624325 1498281375
Точки нападение: 2165 701595
Точки защита: 2644 856573
Търговски точки: 968 313736
Ресурси: 221135 71647649
дари: 27964 9060296
Score vulnerability: 9965 3228787
Gold vulnerability: 349275 113164999
Population: 7675 2486564
Donations to score: 962120 311726922

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance LOTR - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
15 LOTR Общ резултат 34035 34035 19/04 16:25
15 LOTR Строители 21797 21797 19/04 16:25
15 LOTR Ниво сгради 420 420 19/04 16:25
15 LOTR Учени 9966 9966 19/04 16:25
15 LOTR Нива на научните изследвания 204 204 19/04 16:25
15 LOTR Генерали 0 0 19/04 16:25
10 LOTR Злато 8761109 8761109 19/04 16:25
14 LOTR Точки нападение 0 0 19/04 16:25
12 LOTR Точки защита 0 0 19/04 16:25
14 LOTR Търговски точки 0 0 19/04 16:25
5 LOTR Score vulnerability 34035 34035 19/04 16:25
15 LOTR Gold vulnerability 0 0 19/04 16:25
14 LOTR Ресурси 62031 62031 19/04 16:25
10 LOTR дари 45122 45122 19/04 16:25
14 LOTR Population 2272 2272 19/04 16:25
6 LOTR Donations to score 1325753 1325753 19/04 16:25
LOTR historical data
Общ резултат
score LOTR
Строители
building_score_main LOTR
Ниво сгради
building_score_secondary LOTR
Учени
research_score_main LOTR
Нива на научните изследвания
research_score_secondary LOTR
Генерали
army_score_main LOTR
Злато
trader_score_secondary LOTR
Точки нападение
offense LOTR
Точки защита
defense LOTR
Търговски точки
trade LOTR
Ресурси
resources LOTR
дари
donations LOTR
Score vulnerability
svuln LOTR
Gold vulnerability
gvuln LOTR
Population
population LOTR
Donations to score
donations_to_score LOTR

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer