IkaScore Players IkaScore Alliances






Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Bulgaria Lambda
Ikariam players: 324
AverageTotal
Общ резултат: 319912 103651417
Строители: 260726 84475294
Ниво сгради: 1210 391938
Учени: 48252 15633608
Нива на научните изследвания: 197 63716
Генерали: 3259 1055951
Злато: 4624325 1498281375
Точки нападение: 2165 701595
Точки защита: 2644 856573
Търговски точки: 968 313736
Ресурси: 221135 71647649
дари: 27964 9060296
Score vulnerability: 9965 3228787
Gold vulnerability: 349275 113164999
Population: 7675 2486564
Donations to score: 962120 311726922

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Генерали
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 ROME Генерали 6341 317037 19/04 16:25
2 AU1 Генерали 7541 301656 19/04 16:25
3 -3D- Генерали 8877 239672 19/04 16:25
4 SPQR Генерали 1793 52004 19/04 16:25
5 БАГА Генерали 3234 12936 19/04 16:25
6 BSS Генерали 1734 6937 19/04 16:25
7 B-C Генерали 2006 4012 19/04 16:25
8 SHARK Генерали 1568 3135 19/04 16:25
9 SECT Генерали 1470 1470 19/04 16:25
10 SiV Генерали 1058 1058 19/04 16:25
11 НАП Генерали 948 948 19/04 16:25
12 Blood Генерали 55 549 19/04 16:25
13 EoS Генерали 458 458 19/04 16:25
14 Farm Генерали 121 241 19/04 16:25
15 LOTR Генерали 0 0 19/04 16:25
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer