IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance Кико
Members: 1
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3701 4648048
Учени: 1029252 1292740579
Нива на научните изследвания: 305 383700
Генерали: 20837 26171302
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 3456 4340383
Точки защита: 3476 4365839
Търговски точки: 3458 4343580
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 422221 530309532
Score vulnerability: 183596 230597173
Gold vulnerability: 132845 166853529
Population: 22944 28817367
Donations to score: 102219 128387404

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance Кико - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
41 Кико Общ резултат 7399015 7399015 19/04 09:39
40 Кико Строители 7018246 7018246 19/04 09:39
42 Кико Ниво сгради 5346 5346 19/04 09:39
46 Кико Учени 333177 333177 19/04 09:39
46 Кико Нива на научните изследвания 312 312 19/04 09:39
43 Кико Генерали 14023 14023 19/04 09:39
42 Кико Злато 199917268 199917268 19/04 09:39
30 Кико Точки нападение 0 0 19/04 09:39
21 Кико Точки защита 97 97 19/04 09:39
22 Кико Търговски точки 4886 4886 19/04 09:39
43 Кико Score vulnerability 528 528 19/04 09:39
48 Кико Gold vulnerability 7 7 19/04 09:39
43 Кико Ресурси 4345301 4345301 19/04 09:39
47 Кико дари 166443 166443 19/04 09:39
42 Кико Population 33569 33569 19/04 09:39
49 Кико Donations to score 22495 22495 19/04 09:39
Кико historical data
Общ резултат
score Кико
Строители
building_score_main Кико
Ниво сгради
building_score_secondary Кико
Учени
research_score_main Кико
Нива на научните изследвания
research_score_secondary Кико
Генерали
army_score_main Кико
Злато
trader_score_secondary Кико
Точки нападение
offense Кико
Точки защита
defense Кико
Търговски точки
trade Кико
Ресурси
resources Кико
дари
donations Кико
Score vulnerability
svuln Кико
Gold vulnerability
gvuln Кико
Population
population Кико
Donations to score
donations_to_score Кико

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer