IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance DELTA
Members: 102
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3701 4648048
Учени: 1029252 1292740579
Нива на научните изследвания: 305 383700
Генерали: 20837 26171302
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 3456 4340383
Точки защита: 3476 4365839
Търговски точки: 3458 4343580
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 422221 530309532
Score vulnerability: 183596 230597173
Gold vulnerability: 132845 166853529
Population: 22944 28817367
Donations to score: 102219 128387404

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance DELTA - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 DELTA Общ резултат 14545190 1483609374 19/04 09:39
1 DELTA Строители 11339124 1156590691 19/04 09:39
2 DELTA Ниво сгради 5648 576142 19/04 09:39
1 DELTA Учени 3138976 320175573 19/04 09:39
2 DELTA Нива на научните изследвания 410 41868 19/04 09:39
2 DELTA Генерали 28996 2957569 19/04 09:39
2 DELTA Злато 462559595 47181078687 19/04 09:39
3 DELTA Точки нападение 6431 655962 19/04 09:39
2 DELTA Точки защита 10373 1058039 19/04 09:39
4 DELTA Търговски точки 5277 538221 19/04 09:39
10 DELTA Score vulnerability 4591 468287 19/04 09:39
8 DELTA Gold vulnerability 56 5739 19/04 09:39
1 DELTA Ресурси 9020250 920065459 19/04 09:39
1 DELTA дари 1026531 104706147 19/04 09:39
2 DELTA Population 38094 3885541 19/04 09:39
2 DELTA Donations to score 85959 8767813 19/04 09:39
DELTA historical data
Общ резултат
score DELTA
Строители
building_score_main DELTA
Ниво сгради
building_score_secondary DELTA
Учени
research_score_main DELTA
Нива на научните изследвания
research_score_secondary DELTA
Генерали
army_score_main DELTA
Злато
trader_score_secondary DELTA
Точки нападение
offense DELTA
Точки защита
defense DELTA
Търговски точки
trade DELTA
Ресурси
resources DELTA
дари
donations DELTA
Score vulnerability
svuln DELTA
Gold vulnerability
gvuln DELTA
Population
population DELTA
Donations to score
donations_to_score DELTA

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer