IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance DELTA
Members: 101
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance DELTA - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 DELTA Общ резултат 15307679 1546075544 16/06 11:49
1 DELTA Строители 11942183 1206160504 16/06 11:49
2 DELTA Ниво сгради 5761 581878 16/06 11:49
1 DELTA Учени 3298673 333165967 16/06 11:49
2 DELTA Нива на научните изследвания 416 41980 16/06 11:49
2 DELTA Генерали 27905 2818400 16/06 11:49
2 DELTA Злато 472356601 47708016687 16/06 11:49
3 DELTA Точки нападение 2729 275628 16/06 11:49
1 DELTA Точки защита 8652 873817 16/06 11:49
3 DELTA Търговски точки 5614 566985 16/06 11:49
9 DELTA Score vulnerability 3124 315513 16/06 11:49
8 DELTA Gold vulnerability 55 5549 16/06 11:49
1 DELTA Ресурси 9482459 957728359 16/06 11:49
1 DELTA дари 1072717 108344451 16/06 11:49
2 DELTA Population 38918 3930673 16/06 11:49
2 DELTA Donations to score 85640 8649636 16/06 11:49
DELTA historical data
Общ резултат
score DELTA
Строители
building_score_main DELTA
Ниво сгради
building_score_secondary DELTA
Учени
research_score_main DELTA
Нива на научните изследвания
research_score_secondary DELTA
Генерали
army_score_main DELTA
Злато
trader_score_secondary DELTA
Точки нападение
offense DELTA
Точки защита
defense DELTA
Търговски точки
trade DELTA
Ресурси
resources DELTA
дари
donations DELTA
Score vulnerability
svuln DELTA
Gold vulnerability
gvuln DELTA
Population
population DELTA
Donations to score
donations_to_score DELTA

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer