IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance DEVA
Members: 1
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3701 4648048
Учени: 1029252 1292740579
Нива на научните изследвания: 305 383700
Генерали: 20837 26171302
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 3456 4340383
Точки защита: 3476 4365839
Търговски точки: 3458 4343580
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 422221 530309532
Score vulnerability: 183596 230597173
Gold vulnerability: 132845 166853529
Population: 22944 28817367
Donations to score: 102219 128387404

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance DEVA - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
48 DEVA Общ резултат 1842487 1842487 19/04 09:39
49 DEVA Строители 1675194 1675194 19/04 09:39
47 DEVA Ниво сгради 3809 3809 19/04 09:39
49 DEVA Учени 126048 126048 19/04 09:39
49 DEVA Нива на научните изследвания 280 280 19/04 09:39
41 DEVA Генерали 18926 18926 19/04 09:39
40 DEVA Злато 202991584 202991584 19/04 09:39
18 DEVA Точки нападение 227 227 19/04 09:39
19 DEVA Точки защита 362 362 19/04 09:39
25 DEVA Търговски точки 766 766 19/04 09:39
53 DEVA Score vulnerability 97 97 19/04 09:39
43 DEVA Gold vulnerability 9 9 19/04 09:39
50 DEVA Ресурси 1161492 1161492 19/04 09:39
53 DEVA дари 1831 1831 19/04 09:39
47 DEVA Population 22319 22319 19/04 09:39
57 DEVA Donations to score 994 994 19/04 09:39
DEVA historical data
Общ резултат
score DEVA
Строители
building_score_main DEVA
Ниво сгради
building_score_secondary DEVA
Учени
research_score_main DEVA
Нива на научните изследвания
research_score_secondary DEVA
Генерали
army_score_main DEVA
Злато
trader_score_secondary DEVA
Точки нападение
offense DEVA
Точки защита
defense DEVA
Търговски точки
trade DEVA
Ресурси
resources DEVA
дари
donations DEVA
Score vulnerability
svuln DEVA
Gold vulnerability
gvuln DEVA
Population
population DEVA
Donations to score
donations_to_score DEVA

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer