IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance DEVA
Members: 1
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance DEVA - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
46 DEVA Общ резултат 1843009 1843009 16/06 11:49
47 DEVA Строители 1675744 1675744 16/06 11:49
45 DEVA Ниво сгради 3810 3810 16/06 11:49
47 DEVA Учени 126048 126048 16/06 11:49
48 DEVA Нива на научните изследвания 280 280 16/06 11:49
39 DEVA Генерали 18898 18898 16/06 11:49
39 DEVA Злато 226091933 226091933 16/06 11:49
20 DEVA Точки нападение 2 2 16/06 11:49
23 DEVA Точки защита 82 82 16/06 11:49
28 DEVA Търговски точки 31 31 16/06 11:49
50 DEVA Score vulnerability 98 98 16/06 11:49
41 DEVA Gold vulnerability 8 8 16/06 11:49
48 DEVA Ресурси 1161791 1161791 16/06 11:49
51 DEVA дари 1831 1831 16/06 11:49
45 DEVA Population 22319 22319 16/06 11:49
54 DEVA Donations to score 993 993 16/06 11:49
DEVA historical data
Общ резултат
score DEVA
Строители
building_score_main DEVA
Ниво сгради
building_score_secondary DEVA
Учени
research_score_main DEVA
Нива на научните изследвания
research_score_secondary DEVA
Генерали
army_score_main DEVA
Злато
trader_score_secondary DEVA
Точки нападение
offense DEVA
Точки защита
defense DEVA
Търговски точки
trade DEVA
Ресурси
resources DEVA
дари
donations DEVA
Score vulnerability
svuln DEVA
Gold vulnerability
gvuln DEVA
Population
population DEVA
Donations to score
donations_to_score DEVA

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer