IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance EiS
Members: 3
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance EiS - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
22 EiS Общ резултат 12341706 37025118 16/06 11:49
24 EiS Строители 8390454 25171362 16/06 11:49
24 EiS Ниво сгради 3785 11355 16/06 11:49
16 EiS Учени 3916435 11749305 16/06 11:49
23 EiS Нива на научните изследвания 415 1244 16/06 11:49
28 EiS Генерали 13068 39204 16/06 11:49
34 EiS Злато 122896335 368689005 16/06 11:49
52 EiS Точки нападение 0 0 16/06 11:49
25 EiS Точки защита 17 52 16/06 11:49
29 EiS Търговски точки 10 30 16/06 11:49
31 EiS Score vulnerability 753 2260 16/06 11:49
29 EiS Gold vulnerability 19 56 16/06 11:49
22 EiS Ресурси 6773967 20321902 16/06 11:49
23 EiS дари 854744 2564233 16/06 11:49
24 EiS Population 21749 65247 16/06 11:49
17 EiS Donations to score 273326 819978 16/06 11:49
EiS historical data
Общ резултат
score EiS
Строители
building_score_main EiS
Ниво сгради
building_score_secondary EiS
Учени
research_score_main EiS
Нива на научните изследвания
research_score_secondary EiS
Генерали
army_score_main EiS
Злато
trader_score_secondary EiS
Точки нападение
offense EiS
Точки защита
defense EiS
Търговски точки
trade EiS
Ресурси
resources EiS
дари
donations EiS
Score vulnerability
svuln EiS
Gold vulnerability
gvuln EiS
Population
population EiS
Donations to score
donations_to_score EiS

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer