IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance JHUNS
Members: 17
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3701 4648048
Учени: 1029252 1292740579
Нива на научните изследвания: 305 383700
Генерали: 20837 26171302
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 3456 4340383
Точки защита: 3476 4365839
Търговски точки: 3458 4343580
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 422221 530309532
Score vulnerability: 183596 230597173
Gold vulnerability: 132845 166853529
Population: 22944 28817367
Donations to score: 102219 128387404

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance JHUNS - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
14 JHUNS Общ резултат 5101545 86726261 19/04 09:39
13 JHUNS Строители 4380726 74472343 19/04 09:39
13 JHUNS Ниво сгради 3889 66111 19/04 09:39
15 JHUNS Учени 676502 11500535 19/04 09:39
13 JHUNS Нива на научните изследвания 303 5156 19/04 09:39
14 JHUNS Генерали 19689 334719 19/04 09:39
9 JHUNS Злато 432190007 7347230121 19/04 09:39
17 JHUNS Точки нападение 13 229 19/04 09:39
16 JHUNS Точки защита 90 1533 19/04 09:39
10 JHUNS Търговски точки 6598 112171 19/04 09:39
5 JHUNS Score vulnerability 96475 1640069 19/04 09:39
6 JHUNS Gold vulnerability 480 8166 19/04 09:39
14 JHUNS Ресурси 3296353 56037995 19/04 09:39
13 JHUNS дари 391491 6655340 19/04 09:39
13 JHUNS Population 24627 418664 19/04 09:39
16 JHUNS Donations to score 61915 1052554 19/04 09:39
JHUNS historical data
Общ резултат
score JHUNS
Строители
building_score_main JHUNS
Ниво сгради
building_score_secondary JHUNS
Учени
research_score_main JHUNS
Нива на научните изследвания
research_score_secondary JHUNS
Генерали
army_score_main JHUNS
Злато
trader_score_secondary JHUNS
Точки нападение
offense JHUNS
Точки защита
defense JHUNS
Търговски точки
trade JHUNS
Ресурси
resources JHUNS
дари
donations JHUNS
Score vulnerability
svuln JHUNS
Gold vulnerability
gvuln JHUNS
Population
population JHUNS
Donations to score
donations_to_score JHUNS

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer