IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance JHUNS
Members: 19
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance JHUNS - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
13 JHUNS Общ резултат 5563853 105713211 16/06 11:49
13 JHUNS Строители 4723805 89752301 16/06 11:49
13 JHUNS Ниво сгради 4124 78352 16/06 11:49
15 JHUNS Учени 805974 15313514 16/06 11:49
13 JHUNS Нива на научните изследвания 317 6020 16/06 11:49
16 JHUNS Генерали 8879 168709 16/06 11:49
8 JHUNS Злато 459725243 8734779612 16/06 11:49
12 JHUNS Точки нападение 82 1559 16/06 11:49
13 JHUNS Точки защита 163 3090 16/06 11:49
9 JHUNS Търговски точки 6856 130273 16/06 11:49
2 JHUNS Score vulnerability 231518 4398844 16/06 11:49
11 JHUNS Gold vulnerability 61 1165 16/06 11:49
14 JHUNS Ресурси 3710447 70498486 16/06 11:49
12 JHUNS дари 437145 8305750 16/06 11:49
13 JHUNS Population 25194 478687 16/06 11:49
13 JHUNS Donations to score 64558 1226593 16/06 11:49
JHUNS historical data
Общ резултат
score JHUNS
Строители
building_score_main JHUNS
Ниво сгради
building_score_secondary JHUNS
Учени
research_score_main JHUNS
Нива на научните изследвания
research_score_secondary JHUNS
Генерали
army_score_main JHUNS
Злато
trader_score_secondary JHUNS
Точки нападение
offense JHUNS
Точки защита
defense JHUNS
Търговски точки
trade JHUNS
Ресурси
resources JHUNS
дари
donations JHUNS
Score vulnerability
svuln JHUNS
Gold vulnerability
gvuln JHUNS
Population
population JHUNS
Donations to score
donations_to_score JHUNS

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer