IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance SWAT
Members: 12
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance SWAT - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
20 SWAT Общ резултат 3903507 46842085 16/06 11:49
20 SWAT Строители 3314666 39775989 16/06 11:49
15 SWAT Ниво сгради 3603 43230 16/06 11:49
20 SWAT Учени 552974 6635683 16/06 11:49
15 SWAT Нива на научните изследвания 314 3768 16/06 11:49
19 SWAT Генерали 12172 146058 16/06 11:49
14 SWAT Злато 243122844 2917474131 16/06 11:49
9 SWAT Точки нападение 964 11572 16/06 11:49
11 SWAT Точки защита 322 3858 16/06 11:49
18 SWAT Търговски точки 731 8769 16/06 11:49
11 SWAT Score vulnerability 20049 240592 16/06 11:49
17 SWAT Gold vulnerability 28 332 16/06 11:49
19 SWAT Ресурси 2774091 33289087 16/06 11:49
15 SWAT дари 469476 5633706 16/06 11:49
15 SWAT Population 23696 284355 16/06 11:49
16 SWAT Donations to score 89235 1070824 16/06 11:49
SWAT historical data
Общ резултат
score SWAT
Строители
building_score_main SWAT
Ниво сгради
building_score_secondary SWAT
Учени
research_score_main SWAT
Нива на научните изследвания
research_score_secondary SWAT
Генерали
army_score_main SWAT
Злато
trader_score_secondary SWAT
Точки нападение
offense SWAT
Точки защита
defense SWAT
Търговски точки
trade SWAT
Ресурси
resources SWAT
дари
donations SWAT
Score vulnerability
svuln SWAT
Gold vulnerability
gvuln SWAT
Population
population SWAT
Donations to score
donations_to_score SWAT

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer