IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance SWAT
Members: 12
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3701 4648048
Учени: 1029252 1292740579
Нива на научните изследвания: 305 383700
Генерали: 20837 26171302
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 3456 4340383
Точки защита: 3476 4365839
Търговски точки: 3458 4343580
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 422221 530309532
Score vulnerability: 183596 230597173
Gold vulnerability: 132845 166853529
Population: 22944 28817367
Donations to score: 102219 128387404

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance SWAT - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
20 SWAT Общ резултат 3795884 45550613 19/04 09:39
20 SWAT Строители 3216805 38601657 19/04 09:39
16 SWAT Ниво сгради 3562 42747 19/04 09:39
20 SWAT Учени 540465 6485585 19/04 09:39
16 SWAT Нива на научните изследвания 309 3704 19/04 09:39
17 SWAT Генерали 14521 174246 19/04 09:39
14 SWAT Злато 229989296 2759871555 19/04 09:39
11 SWAT Точки нападение 789 9466 19/04 09:39
12 SWAT Точки защита 518 6212 19/04 09:39
16 SWAT Търговски точки 1616 19394 19/04 09:39
14 SWAT Score vulnerability 8380 100558 19/04 09:39
18 SWAT Gold vulnerability 35 420 19/04 09:39
19 SWAT Ресурси 2708289 32499466 19/04 09:39
15 SWAT дари 460032 5520379 19/04 09:39
15 SWAT Population 24094 289125 19/04 09:39
14 SWAT Donations to score 89405 1072863 19/04 09:39
SWAT historical data
Общ резултат
score SWAT
Строители
building_score_main SWAT
Ниво сгради
building_score_secondary SWAT
Учени
research_score_main SWAT
Нива на научните изследвания
research_score_secondary SWAT
Генерали
army_score_main SWAT
Злато
trader_score_secondary SWAT
Точки нападение
offense SWAT
Точки защита
defense SWAT
Търговски точки
trade SWAT
Ресурси
resources SWAT
дари
donations SWAT
Score vulnerability
svuln SWAT
Gold vulnerability
gvuln SWAT
Population
population SWAT
Donations to score
donations_to_score SWAT

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer