IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Bulgaria Iota
Ikariam players: 146
AverageTotal
Общ резултат: 525146 76671293
Строители: 431170 62950875
Ниво сгради: 1326 193639
Учени: 83256 12155435
Нива на научните изследвания: 211 30756
Генерали: 2445 357017
Злато: 14193264 2143182791
Точки нападение: 125 18292
Точки защита: 84 12247
Търговски точки: 35 5039
Ресурси: 339883 49622983
дари: 39232 5727829
Score vulnerability: 26436 3859633
Gold vulnerability: 152 22189
Population: 8274 1207966
Donations to score: 154080 22495676

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Общ резултат
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 WOLF Общ резултат 1694326 18637582 16/06 14:43
2 СИБИР Общ резултат 3615236 14460944 16/06 14:43
3 BSR Общ резултат 689697 8276361 16/06 14:43
4 PWR Общ резултат 1072058 4288233 16/06 14:43
5 ABD Общ резултат 341789 2734308 16/06 14:43
6 BDB Общ резултат 1363565 2727129 16/06 14:43
7 BEAST Общ резултат 1173949 1173949 16/06 14:43
8 PIR Общ резултат 540270 1080539 16/06 14:43
9 VBG Общ резултат 583047 583047 16/06 14:43
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer