IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Bulgaria Iota
Ikariam players: 146
AverageTotal
Общ резултат: 532677 77770832
Строители: 438161 63971441
Ниво сгради: 1410 205847
Учени: 83362 12170860
Нива на научните изследвания: 216 31512
Генерали: 2560 373738
Злато: 14193264 2143182791
Точки нападение: 224 32756
Точки защита: 162 23604
Търговски точки: 43 6329
Ресурси: 347150 50683861
дари: 38432 5611117
Score vulnerability: 24348 3554847
Gold vulnerability: 264269 38583205
Population: 8594 1254793
Donations to score: 151273 22085862

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Общ резултат
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 WOLF Общ резултат 1592105 19105257 25/05 05:26
2 СИБИР Общ резултат 3322911 13291645 25/05 05:26
3 BSR Общ резултат 688911 8955844 25/05 05:26
4 PWR Общ резултат 1003306 4013225 25/05 05:26
5 ABD Общ резултат 328101 2624811 25/05 05:26
6 BDB Общ резултат 1305607 2611214 25/05 05:26
7 BEAST Общ резултат 1139273 1139273 25/05 05:26
8 PIR Общ резултат 540270 1080539 25/05 05:26
9 VBG Общ резултат 526771 526771 25/05 05:26
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer