IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance MMM
Members: 7
 
Czech Republic Tau
Ikariam players: 302
AverageTotal
Celkové skóre: 1959585 591794811
Mistři stavitelé: 1664688 502735844
Úrovně staveb: 2379 718401
Vědci: 270883 81806702
Úroveň výzkumu: 254 76632
Generálové: 8971 2709351
Zlatá zásoba: 40666202 2033310107
Útočné body: 668 201813
Obranné body: 734 221520
Obchodní hodnocení: 1133 342223
Suroviny: 1281549 387027780
darovat: 115875 34994250
Score vulnerability: 125679 37955208
Gold vulnerability: 80142 24202769
Population: 15043 4542914
Donations to score: 420185 126895868

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance MMM - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
19 MMM Celkové skóre 259281 1814964 19/04 15:15
19 MMM Mistři stavitelé 206883 1448180 19/04 15:15
16 MMM Úrovně staveb 914 6396 19/04 15:15
17 MMM Vědci 46442 325094 19/04 15:15
7 MMM Úroveň výzkumu 247 1728 19/04 15:15
23 MMM Generálové 154 1078 19/04 15:15
2 MMM Zlatá zásoba 170665319 1194657232 19/04 15:15
15 MMM Útočné body 0 0 19/04 15:15
21 MMM Obranné body 0 0 19/04 15:15
18 MMM Obchodní hodnocení 0 0 19/04 15:15
4 MMM Score vulnerability 90434 633036 19/04 15:15
25 MMM Gold vulnerability 0 0 19/04 15:15
19 MMM Suroviny 180721 1265050 19/04 15:15
22 MMM darovat 11403 79820 19/04 15:15
16 MMM Population 5802 40612 19/04 15:15
13 MMM Donations to score 51698 361886 19/04 15:15
MMM historical data
Celkové skóre
score MMM
Mistři stavitelé
building_score_main MMM
Úrovně staveb
building_score_secondary MMM
Vědci
research_score_main MMM
Úroveň výzkumu
research_score_secondary MMM
Generálové
army_score_main MMM
Zlatá zásoba
trader_score_secondary MMM
Útočné body
offense MMM
Obranné body
defense MMM
Obchodní hodnocení
trade MMM
Suroviny
resources MMM
darovat
donations MMM
Score vulnerability
svuln MMM
Gold vulnerability
gvuln MMM
Population
population MMM
Donations to score
donations_to_score MMM

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer