IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance MMM
Members: 7
 
Czech Republic Tau
Ikariam players: 274
AverageTotal
Celkové skóre: 2275155 623392415
Mistři stavitelé: 1934535 530062578
Úrovně staveb: 2644 724373
Vědci: 314630 86208647
Úroveň výzkumu: 269 73776
Generálové: 9395 2574267
Zlatá zásoba: 40666202 2033310107
Útočné body: 766 210016
Obranné body: 734 201033
Obchodní hodnocení: 963 263760
Suroviny: 1482566 406223048
darovat: 138689 38000858
Score vulnerability: 165713 45405458
Gold vulnerability: 1158 317172
Population: 16595 4546923
Donations to score: 272010 74530811

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance MMM - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
19 MMM Celkové skóre 272151 1905059 16/06 19:03
19 MMM Mistři stavitelé 216476 1515333 16/06 19:03
16 MMM Úrovně staveb 922 6457 16/06 19:03
18 MMM Vědci 50254 351775 16/06 19:03
7 MMM Úroveň výzkumu 250 1752 16/06 19:03
23 MMM Generálové 154 1078 16/06 19:03
2 MMM Zlatá zásoba 185184067 1296288468 16/06 19:03
26 MMM Útočné body 0 0 16/06 19:03
25 MMM Obranné body 0 0 16/06 19:03
26 MMM Obchodní hodnocení 0 0 16/06 19:03
4 MMM Score vulnerability 94411 660874 16/06 19:03
25 MMM Gold vulnerability 0 0 16/06 19:03
19 MMM Suroviny 188592 1320142 16/06 19:03
21 MMM darovat 13769 96385 16/06 19:03
17 MMM Population 5268 36873 16/06 19:03
10 MMM Donations to score 58585 410097 16/06 19:03
MMM historical data
Celkové skóre
score MMM
Mistři stavitelé
building_score_main MMM
Úrovně staveb
building_score_secondary MMM
Vědci
research_score_main MMM
Úroveň výzkumu
research_score_secondary MMM
Generálové
army_score_main MMM
Zlatá zásoba
trader_score_secondary MMM
Útočné body
offense MMM
Obranné body
defense MMM
Obchodní hodnocení
trade MMM
Suroviny
resources MMM
darovat
donations MMM
Score vulnerability
svuln MMM
Gold vulnerability
gvuln MMM
Population
population MMM
Donations to score
donations_to_score MMM

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer