IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Czech Republic Ypsilon
Ikariam players: 220
AverageTotal
Celkové skóre: 651451 143319221
Mistři stavitelé: 536411 118010364
Úrovně staveb: 1277 280883
Vědci: 103131 22688767
Úroveň výzkumu: 209 45996
Generálové: 3646 802044
Zlatá zásoba: 8944527 1779960927
Útočné body: 2235 491702
Obranné body: 2612 574575
Obchodní hodnocení: 840 184766
Suroviny: 484561 106603345
darovat: 99656 21924286
Score vulnerability: 40555 8922031
Gold vulnerability: 533 117155
Population: 8264 1818046
Donations to score: 716750 157685059

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Celkové skóre
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 STG Celkové skóre 1514027 31794575 26/03 09:56
2 -Ω- Celkové skóre 7521905 22565715 26/03 09:56
3 SBC Celkové skóre 371076 3710756 26/03 09:56
4 MAS Celkové skóre 3073391 3073391 26/03 09:56
5 -dr- Celkové skóre 181517 1452138 26/03 09:56
6 rezis Celkové skóre 451241 1353724 26/03 09:56
7 HAX Celkové skóre 52039 624470 26/03 09:56
8 ANH Celkové skóre 41567 41567 26/03 09:56
9 Brain Celkové skóre 34866 34866 26/03 09:56
10 GoT Celkové skóre 3335 3335 26/03 09:56
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer