IkaScore Players IkaScore Alliances






Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Czech Republic Ypsilon
Ikariam players: 282
AverageTotal
Celkové skóre: 338029 95324227
Mistři stavitelé: 274865 77512001
Úrovně staveb: 1063 299829
Vědci: 53287 15026943
Úroveň výzkumu: 194 54712
Generálové: 2418 681750
Zlatá zásoba: 5526397 1558443921
Útočné body: 734 206983
Obranné body: 870 245250
Obchodní hodnocení: 498 140313
Suroviny: 259252 73109083
darovat: 58424 16475600
Score vulnerability: 33113 9337889
Gold vulnerability: 10059 2836587
Population: 7459 2103533
Donations to score: 1690834 476815248

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Celkové skóre
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 -Ω- Celkové skóre 2916322 20414255 19/03 20:30
2 IMP Celkové skóre 606931 13959406 19/03 20:30
3 BIW Celkové skóre 1352409 13524089 19/03 20:30
4 -OUR- Celkové skóre 806738 4840427 19/03 20:30
5 STG Celkové skóre 713288 4279725 19/03 20:30
6 RGNRK Celkové skóre 310455 2794098 19/03 20:30
7 L_K Celkové skóre 518027 2072106 19/03 20:30
8 SVM Celkové skóre 722032 1444063 19/03 20:30
9 MAS Celkové skóre 1343434 1343434 19/03 20:30
10 CoV Celkové skóre 391824 1175471 19/03 20:30
11 IOM Celkové skóre 107536 967820 19/03 20:30
12 GDR Celkové skóre 722631 722631 19/03 20:30
13 Drago Celkové skóre 95571 191142 19/03 20:30
14 EGC Celkové skóre 6615 6615 19/03 20:30
15 tag Celkové skóre 803 803 19/03 20:30
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer