IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Czech Republic Chi
Ikariam players: 255
AverageTotal
Celkové skóre: 648370 165334450
Mistři stavitelé: 538033 137198443
Úrovně staveb: 1717 437791
Vědci: 94688 24145512
Úroveň výzkumu: 235 59996
Generálové: 5017 1279231
Zlatá zásoba: 7262097 363104846
Útočné body: 1093 278825
Obranné body: 1485 378556
Obchodní hodnocení: 565 144121
Suroviny: 448532 114375581
darovat: 64784 16520002
Score vulnerability: 23294 5939943
Gold vulnerability: 579105 147671776
Population: 10632 2711264
Donations to score: 530427 135258789

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Celkové skóre
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 AKA Celkové skóre 943553 17927507 16/06 23:48
2 -Y- Celkové skóre 2519828 17638799 16/06 23:48
3 -FtA- Celkové skóre 1569978 15699781 16/06 23:48
4 -IS- Celkové skóre 1406067 14060672 16/06 23:48
5 -CHI- Celkové skóre 1451503 7257514 16/06 23:48
6 -AN- Celkové skóre 490498 6376477 16/06 23:48
7 END Celkové skóre 3187542 6375083 16/06 23:48
8 Sir Celkové skóre 798796 5591575 16/06 23:48
9 888 Celkové skóre 826395 4131975 16/06 23:48
10 FEL Celkové skóre 848114 3392457 16/06 23:48
11 -UU- Celkové skóre 1071614 3214843 16/06 23:48
12 JBest Celkové skóre 320399 3203994 16/06 23:48
13 CB1 Celkové skóre 464944 1394832 16/06 23:48
14 -WG- Celkové skóre 1003459 1003459 16/06 23:48
15 N_S Celkové skóre 244303 244303 16/06 23:48
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer