IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Czech Republic Chi
Ikariam players: 308
AverageTotal
Celkové skóre: 483930 149050290
Mistři stavitelé: 397227 122345895
Úrovně staveb: 1514 466320
Vědci: 72571 22351819
Úroveň výzkumu: 226 69756
Generálové: 4523 1392978
Zlatá zásoba: 7262097 363104846
Útočné body: 817 251720
Obranné body: 1031 317536
Obchodní hodnocení: 854 262976
Suroviny: 344156 106000143
darovat: 54628 16825540
Score vulnerability: 17892 5510724
Gold vulnerability: 977276 301001060
Population: 9609 2959598
Donations to score: 678261 208904349

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Celkové skóre
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 -FtA- Celkové skóre 1387854 31920647 24/03 02:41
2 -IS- Celkové skóre 1234144 18512155 24/03 02:41
3 AKA Celkové skóre 594431 8322029 24/03 02:41
4 -CHI- Celkové skóre 1240750 6203748 24/03 02:41
5 Sir Celkové skóre 547859 5478587 24/03 02:41
6 -AN- Celkové skóre 391130 5475823 24/03 02:41
7 END Celkové skóre 2386475 4772949 24/03 02:41
8 JBest Celkové skóre 318591 4460271 24/03 02:41
9 -UU- Celkové skóre 608670 2434679 24/03 02:41
10 FEL Celkové skóre 803869 2411607 24/03 02:41
11 NeMo Celkové skóre 543469 2173876 24/03 02:41
12 -AW- Celkové skóre 413305 2066527 24/03 02:41
13 CB1 Celkové skóre 275536 1102145 24/03 02:41
14 -WG- Celkové skóre 853572 853572 24/03 02:41
15 N_S Celkové skóre 244303 244303 24/03 02:41
16 UKRUT Celkové skóre 61655 184964 24/03 02:41
17 TVD Celkové skóre 20815 20815 24/03 02:41
18 VUT Celkové skóre 1629 1629 24/03 02:41
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer