IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Norway Gamma
Ikariam players: 209
AverageTotal
Totalt poeng: 8548413 1786618319
Mesterbyggere: 6997584 1462495022
Bygningsnivåer: 3614 755296
Forsker: 1521248 317940862
Nivåer av forskning: 323 67416
Generaler: 7650 1598825
Gullbestand: 33608624 1680431180
Offensive poeng: 106 22061
Forsvarspoeng: 215 45039
Handelshighscore: 941 196717
Ressurser: 5748294 1201393379
Doner: 676821 141455585
Score vulnerability: 696965 145665624
Gold vulnerability: 6950 1452601
Population: 21931 4583610
Donations to score: 100921 21092453

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Totalt poeng
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 -IM- Totalt poeng 17511449 402763323 21/03 13:02
2 B-H Totalt poeng 16864893 168648930 21/03 13:02
3 -NB- Totalt poeng 15047588 120380703 21/03 13:02
4 -IA- Totalt poeng 11111439 100002955 21/03 13:02
5 LAM Totalt poeng 14113709 56454835 21/03 13:02
6 GSA Totalt poeng 13478735 53914940 21/03 13:02
7 M-M Totalt poeng 15060257 30120513 21/03 13:02
8 -SW- Totalt poeng 9578467 28735402 21/03 13:02
9 Memel Totalt poeng 9537499 28612498 21/03 13:02
10 MeSo Totalt poeng 23357360 23357360 21/03 13:02
11 Durr Totalt poeng 6393565 19180694 21/03 13:02
12 ERGO Totalt poeng 16476450 16476450 21/03 13:02
13 -DWD- Totalt poeng 13819575 13819575 21/03 13:02
14 -BO- Totalt poeng 3755005 11265015 21/03 13:02
15 UNN Totalt poeng 3121468 9364403 21/03 13:02
16 TDS79 Totalt poeng 7160448 7160448 21/03 13:02
17 L12Ap Totalt poeng 1158481 5792405 21/03 13:02
18 MEG Totalt poeng 2535633 2535633 21/03 13:02
19 HELL Totalt poeng 1998993 1998993 21/03 13:02
20 RESI Totalt poeng 899011 1798022 21/03 13:02
21 SNCT Totalt poeng 731849 731849 21/03 13:02
22 UNIK Totalt poeng 551347 551347 21/03 13:02
23 WCN Totalt poeng 38680 38680 21/03 13:02
24 1BAB Totalt poeng 5815 5815 21/03 13:02
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer