IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Norway Gamma
Ikariam players: 199
AverageTotal
Totalt poeng: 9152818 1821410881
Mesterbyggere: 7446686 1481890605
Bygningsnivåer: 3754 747142
Forsker: 1675810 333486285
Nivåer av forskning: 329 65556
Generaler: 8019 1595833
Gullbestand: 33608624 1680431180
Offensive poeng: 247 49098
Forsvarspoeng: 392 78040
Handelshighscore: 1338 266268
Ressurser: 6115066 1216898125
Doner: 755308 150306206
Score vulnerability: 800638 159326892
Gold vulnerability: 2806 558391
Population: 22302 4438158
Donations to score: 107813 21454774

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Totalt poeng
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 -IM- Totalt poeng 18092292 361845837 19/05 21:03
2 B-H Totalt poeng 17068809 170688090 19/05 21:03
3 -NB- Totalt poeng 15411288 123290301 19/05 21:03
4 -IA- Totalt poeng 11314600 101831397 19/05 21:03
5 LAM Totalt poeng 14375773 57503092 19/05 21:03
6 GSA Totalt poeng 13581073 54324291 19/05 21:03
7 Memel Totalt poeng 10296699 30890098 19/05 21:03
8 M-M Totalt poeng 15126509 30253017 19/05 21:03
9 -SW- Totalt poeng 9629120 28887361 19/05 21:03
10 MeSo Totalt poeng 23493234 23493234 19/05 21:03
11 Durr Totalt poeng 6789717 20369151 19/05 21:03
12 ERGO Totalt poeng 16476079 16476079 19/05 21:03
13 -DWD- Totalt poeng 14059315 14059315 19/05 21:03
14 -BO- Totalt poeng 5822640 11645280 19/05 21:03
15 UNN Totalt poeng 3686191 7372382 19/05 21:03
16 TDS79 Totalt poeng 7265091 7265091 19/05 21:03
17 L12Ap Totalt poeng 1233621 6168104 19/05 21:03
18 MEG Totalt poeng 2645714 2645714 19/05 21:03
19 OTTMN Totalt poeng 845833 2537499 19/05 21:03
20 RESI Totalt poeng 1095682 2191363 19/05 21:03
21 SNCT Totalt poeng 731849 731849 19/05 21:03
22 UNIK Totalt poeng 551150 551150 19/05 21:03
23 KRIG Totalt poeng 151408 302815 19/05 21:03
24 NAV Totalt poeng 66497 265988 19/05 21:03
25 WCN Totalt poeng 64402 64402 19/05 21:03
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer