IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Norway Gamma
Ikariam players: 201
AverageTotal
Totalt poeng: 8999539 1808907347
Mesterbyggere: 7330661 1473462912
Bygningsnivåer: 3653 734198
Forsker: 1639401 329519596
Nivåer av forskning: 324 65032
Generaler: 7460 1499464
Gullbestand: 33608624 1680431180
Offensive poeng: 170 34250
Forsvarspoeng: 197 39546
Handelshighscore: 1289 259039
Ressurser: 6041131 1214267238
Doner: 754995 151754089
Score vulnerability: 632743 127181369
Gold vulnerability: 3742 752229
Population: 22017 4425375
Donations to score: 110296 22169586

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Totalt poeng
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 -IM- Totalt poeng 19077704 381554076 16/06 16:07
2 B-H Totalt poeng 17167908 171679075 16/06 16:07
3 -NB- Totalt poeng 15765367 141888307 16/06 16:07
4 -IA- Totalt poeng 9762789 78102308 16/06 16:07
5 LAM Totalt poeng 14552396 58209582 16/06 16:07
6 GSA Totalt poeng 13631939 54527757 16/06 16:07
7 Memel Totalt poeng 10567569 31702708 16/06 16:07
8 M-M Totalt poeng 15126474 30252948 16/06 16:07
9 MeSo Totalt poeng 23737679 23737679 16/06 16:07
10 Durr Totalt poeng 7063820 21191459 16/06 16:07
11 ERGO Totalt poeng 16476079 16476079 16/06 16:07
12 -DWD- Totalt poeng 14369477 14369477 16/06 16:07
13 -BO- Totalt poeng 6015673 12031345 16/06 16:07
14 phill Totalt poeng 9952424 9952424 16/06 16:07
15 UNN Totalt poeng 3742825 7485650 16/06 16:07
16 TDS79 Totalt poeng 7269149 7269149 16/06 16:07
17 L12Ap Totalt poeng 1273847 6369236 16/06 16:07
18 X-O Totalt poeng 3119623 3119623 16/06 16:07
19 MEG Totalt poeng 2701892 2701892 16/06 16:07
20 OTTMN Totalt poeng 1197907 2395814 16/06 16:07
21 RESI Totalt poeng 1135958 2271916 16/06 16:07
22 Lux Totalt poeng 471229 942457 16/06 16:07
23 SNCT Totalt poeng 731849 731849 16/06 16:07
24 UNIK Totalt poeng 551150 551150 16/06 16:07
25 KRIG Totalt poeng 153188 306375 16/06 16:07
26 NAV Totalt poeng 91848 275545 16/06 16:07
27 WCN Totalt poeng 82187 82187 16/06 16:07
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer