IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Norway Gamma
Ikariam players: 233
AverageTotal
Totalt poeng: 7909542 1842923306
Mesterbyggere: 6454572 1503915321
Bygningsnivåer: 3470 808582
Forsker: 1426033 332265750
Nivåer av forskning: 318 73992
Generaler: 7517 1751353
Gullbestand: 33608624 1680431180
Offensive poeng: 45 10439
Forsvarspoeng: 45 10497
Handelshighscore: 1053 245457
Ressurser: 5332576 1242490141
Doner: 647478 150862475
Score vulnerability: 711736 165834522
Gold vulnerability: 316017 73631973
Population: 21420 4990882
Donations to score: 101130 23563179

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Totalt poeng
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 -IM- Totalt poeng 16399838 393596114 21/11 22:16
2 B-H Totalt poeng 13821339 179677411 21/11 22:16
3 -IA- Totalt poeng 12553894 150646728 21/11 22:16
4 LAM Totalt poeng 16010679 64042715 21/11 22:16
5 GSA Totalt poeng 12097403 60487015 21/11 22:16
6 TeA Totalt poeng 6507256 32536281 21/11 22:16
7 -SW- Totalt poeng 7804895 31219581 21/11 22:16
8 M-M Totalt poeng 14903820 29807640 21/11 22:16
9 Memel Totalt poeng 8264549 24793646 21/11 22:16
10 MeSo Totalt poeng 23030226 23030226 21/11 22:16
11 Durr Totalt poeng 5421656 16264969 21/11 22:16
12 ERGO Totalt poeng 16023077 16023077 21/11 22:16
13 -DWD- Totalt poeng 13121241 13121241 21/11 22:16
14 -BO- Totalt poeng 4672957 9345914 21/11 22:16
15 UNN Totalt poeng 2318754 6956262 21/11 22:16
16 TDS79 Totalt poeng 6358651 6358651 21/11 22:16
17 L12Ap Totalt poeng 878323 4391614 21/11 22:16
18 EIJA Totalt poeng 2929763 2929763 21/11 22:16
19 HELL Totalt poeng 1385053 2770106 21/11 22:16
20 RESI Totalt poeng 807357 2422072 21/11 22:16
21 MEG Totalt poeng 2266270 2266270 21/11 22:16
22 SNCT Totalt poeng 731849 731849 21/11 22:16
23 UNIK Totalt poeng 551347 551347 21/11 22:16
24 TIA Totalt poeng 69902 69902 21/11 22:16
25 Rez Totalt poeng 13422 53689 21/11 22:16
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer