IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance VIK
Members: 1
 
Norway Delta
Ikariam players: 53
AverageTotal
Totalt poeng: 396281 21002881
Mesterbyggere: 323806 17161698
Bygningsnivåer: 1203 63775
Forsker: 61477 3258279
Nivåer av forskning: 185 9792
Generaler: 3112 164913
Gullbestand: 7761009 411333463
Offensive poeng: 49 2584
Forsvarspoeng: 41 2168
Handelshighscore: 5 252
Ressurser: 250796 13292166
Doner: 20335 1077747
Score vulnerability: 8421 446314
Gold vulnerability: 313 16614
Population: 7887 417991
Donations to score: 121790 6454896

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance VIK - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
3 VIK Totalt poeng 1009651 1009651 19/04 14:46
3 VIK Mesterbyggere 901722 901722 19/04 14:46
3 VIK Bygningsnivåer 2698 2698 19/04 14:46
3 VIK Forsker 83424 83424 19/04 14:46
3 VIK Nivåer av forskning 272 272 19/04 14:46
3 VIK Generaler 6928 6928 19/04 14:46
2 VIK Gullbestand 49685164 49685164 19/04 14:46
3 VIK Offensive poeng 0 0 19/04 14:46
3 VIK Forsvarspoeng 0 0 19/04 14:46
1 VIK Handelshighscore 145 145 19/04 14:46
3 VIK Score vulnerability 146 146 19/04 14:46
3 VIK Gold vulnerability 14 14 19/04 14:46
3 VIK Ressurser 758279 758279 19/04 14:46
2 VIK Doner 143650 143650 19/04 14:46
3 VIK Population 17577 17577 19/04 14:46
2 VIK Donations to score 142277 142277 19/04 14:46
VIK historical data
Totalt poeng
score VIK
Mesterbyggere
building_score_main VIK
Bygningsnivåer
building_score_secondary VIK
Forsker
research_score_main VIK
Nivåer av forskning
research_score_secondary VIK
Generaler
army_score_main VIK
Gullbestand
trader_score_secondary VIK
Offensive poeng
offense VIK
Forsvarspoeng
defense VIK
Handelshighscore
trade VIK
Ressurser
resources VIK
Doner
donations VIK
Score vulnerability
svuln VIK
Gold vulnerability
gvuln VIK
Population
population VIK
Donations to score
donations_to_score VIK

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer