IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance VIK
Members: 1
 
Norway Delta
Ikariam players: 62
AverageTotal
Totalt poeng: 368307 22835064
Mesterbyggere: 305746 18956262
Bygningsnivåer: 1066 66075
Forsker: 53641 3325720
Nivåer av forskning: 167 10328
Generaler: 2134 132293
Gullbestand: 8017868 497107825
Offensive poeng: 246 15244
Forsvarspoeng: 41 2547
Handelshighscore: 2 98
Ressurser: 235788 14618836
Doner: 21739 1347838
Score vulnerability: 20691 1282849
Gold vulnerability: 348 21595
Population: 6787 420789
Donations to score: 176138 10920532

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance VIK - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
3 VIK Totalt poeng 1102601 1102601 16/06 16:23
3 VIK Mesterbyggere 990262 990262 16/06 16:23
3 VIK Bygningsnivåer 2771 2771 16/06 16:23
3 VIK Forsker 83424 83424 16/06 16:23
3 VIK Nivåer av forskning 272 272 16/06 16:23
3 VIK Generaler 7146 7146 16/06 16:23
3 VIK Gullbestand 75484750 75484750 16/06 16:23
3 VIK Offensive poeng 0 0 16/06 16:23
3 VIK Forsvarspoeng 0 0 16/06 16:23
1 VIK Handelshighscore 51 51 16/06 16:23
3 VIK Score vulnerability 154 154 16/06 16:23
4 VIK Gold vulnerability 9 9 16/06 16:23
3 VIK Ressurser 829360 829360 16/06 16:23
2 VIK Doner 152133 152133 16/06 16:23
3 VIK Population 21769 21769 16/06 16:23
3 VIK Donations to score 137976 137976 16/06 16:23
VIK historical data
Totalt poeng
score VIK
Mesterbyggere
building_score_main VIK
Bygningsnivåer
building_score_secondary VIK
Forsker
research_score_main VIK
Nivåer av forskning
research_score_secondary VIK
Generaler
army_score_main VIK
Gullbestand
trader_score_secondary VIK
Offensive poeng
offense VIK
Forsvarspoeng
defense VIK
Handelshighscore
trade VIK
Ressurser
resources VIK
Doner
donations VIK
Score vulnerability
svuln VIK
Gold vulnerability
gvuln VIK
Population
population VIK
Donations to score
donations_to_score VIK

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer