IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Norway Epsilon
Ikariam players: 92
AverageTotal
Totalt poeng: 173373 15950320
Mesterbyggere: 149108 13717934
Bygningsnivåer: 643 59141
Forsker: 19029 1750629
Nivåer av forskning: 127 11648
Generaler: 836 76946
Gullbestand: 4896763 450502171
Offensive poeng: 81 7494
Forsvarspoeng: 81 7489
Handelshighscore: 3 272
Ressurser: 117139 10776791
Doner: 13435 1236051
Score vulnerability: 2441 224600
Gold vulnerability: 74 6811
Population: 4400 404811
Donations to score: 175686 16163120

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Totalt poeng
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 -SW- Totalt poeng 1166754 3500261 22/03 17:59
2 Baki Totalt poeng 546083 1092166 22/03 17:59
3 Thor Totalt poeng 833274 833274 22/03 17:59
4 -I- Totalt poeng 330417 660833 22/03 17:59
5 TURK Totalt poeng 23241 162690 22/03 17:59
6 LakK Totalt poeng 16924 33847 22/03 17:59
7 Sunt Totalt poeng 3016 15079 22/03 17:59
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer