IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance GLUTY
Members: 5
 
Poland Sigma
Ikariam players: 51
AverageTotal
Całkowity wynik: 16167514 824543238
Mistrzowie budowy: 13589618 693070501
Poziomy budynków: 2577 4049114
Naukowcy: 668806 1050693648
Poziomy badań: 271 426272
Generałowie: 88121 138438823
Zapas złota: 39178123 2147483647
Punkty ofensywy: 611 960225
Punkty obrony: 440 691435
Ranking handlowy: 7518 11810662
Surowce: 8367972 1673594332
datki: 302938 475914888
Score vulnerability: 393068 617509189
Gold vulnerability: 2560 4021688
Population: 15639 24568675
Donations to score: 141752 222692232

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance GLUTY - All scores
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
86 GLUTY Całkowity wynik 45127 225637 16/06 19:34
87 GLUTY Mistrzowie budowy 18391 91955 16/06 19:34
79 GLUTY Poziomy budynków 332 1662 16/06 19:34
75 GLUTY Naukowcy 23948 119741 16/06 19:34
33 GLUTY Poziomy badań 224 1120 16/06 19:34
71 GLUTY Generałowie 493 2464 16/06 19:34
78 GLUTY Zapas złota 9251830 46259148 16/06 19:34
53 GLUTY Punkty ofensywy 0 0 16/06 19:34
59 GLUTY Punkty obrony 0 0 16/06 19:34
88 GLUTY Ranking handlowy 0 0 16/06 19:34
22 GLUTY Score vulnerability 18729 93647 16/06 19:34
2 GLUTY Gold vulnerability 12231 61157 16/06 19:34
87 GLUTY Surowce 17128 85641 16/06 19:34
81 GLUTY datki 1212 6060 16/06 19:34
76 GLUTY Population 2295 11477 16/06 19:34
52 GLUTY Donations to score 16525 82624 16/06 19:34
GLUTY historical data
Całkowity wynik
score GLUTY
Mistrzowie budowy
building_score_main GLUTY
Poziomy budynków
building_score_secondary GLUTY
Naukowcy
research_score_main GLUTY
Poziomy badań
research_score_secondary GLUTY
Generałowie
army_score_main GLUTY
Zapas złota
trader_score_secondary GLUTY
Punkty ofensywy
offense GLUTY
Punkty obrony
defense GLUTY
Ranking handlowy
trade GLUTY
Surowce
resources GLUTY
datki
donations GLUTY
Score vulnerability
svuln GLUTY
Gold vulnerability
gvuln GLUTY
Population
population GLUTY
Donations to score
donations_to_score GLUTY

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer