IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Sweden Epsilon
Ikariam players: 49
AverageTotal
Totalpoäng: 909436 44562360
Mästerbyggare: 765025 37486247
Byggnadsnivåer: 2025 99230
Vetenskapsmän: 128339 6288598
Forskningsnivåer: 256 12520
Generaler: 3522 172596
Guldlager: 20348981 997100065
Anfallspoäng: 176 8602
Försvarspoäng: 88 4289
Handelstopplista: 109 5365
Resurser: 600964 29447213
donera: 100981 4948080
Score vulnerability: 20590 1008887
Gold vulnerability: 110 5386
Population: 12549 614919
Donations to score: 195645 9586615

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliances - Totalpoäng
  per page  
Rank Alliance Score Type Average Score Updated
1 -IMR- Totalpoäng 1662671 8313357 24/05 14:46
2 QAR Totalpoäng 1183049 7098291 24/05 14:46
3 Mjau Totalpoäng 779161 2337484 24/05 14:46
4 ÖHV Totalpoäng 921517 921517 24/05 14:46
5 TJO Totalpoäng 191288 191288 24/05 14:46
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer