IkaScore Players IkaScore Alliances


IkaScore is useful to ikariam players.

Bulgaria Gamma
Ikariam players: 1648
AverageTotal
Общ резултат: 1653984 2147483647
Строители: 1397289 2147483647
Ниво сгради: 2500 3830714
Учени: 262770 402564031
Нива на научните изследвания: 251 383808
Генерали: 10658 16327315
Злато: 38510770 2147483647
Точки нападение: 5357 8206668
Точки защита: 8206 12571652
Търговски точки: 1285 1968106
Ресурси: 1322321 2025796497
дари: 123158 188678003
Score vulnerability: 34580 52976479
Gold vulnerability: 81817 125343413
Population: 17260 26441912
Donations to score: 101642 155715298

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Players - Общ резултат
  per page  Next page >>
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
1 Chernorizec KiNG Общ резултат 16680402 19/04 09:32
2 Tervel UTP Общ резултат 16359068 19/04 09:32
3 wantkillme KiNG Общ резултат 15870558 19/04 09:32
4 KUJO SWAT Общ резултат 15071481 19/04 09:32
5 katana UNT Общ резултат 15025315 19/04 09:32
6 FIKO KiNG Общ резултат 14715885 19/04 09:32
7 JAMESON 13 -F-R- Общ резултат 13551630 19/04 09:32
8 МИШЕТО ТРОЯ Общ резултат 12887503 19/04 09:32
9 Krakra III EOH Общ резултат 12879846 19/04 09:32
10 country KiNG Общ резултат 12557310 19/04 09:32
11 vashko2 APEC Общ резултат 12317777 19/04 09:32
12 ФАБРИЦИЙ ТРОЯ Общ резултат 12273401 19/04 09:32
13 deso BBS Общ резултат 12073603 19/04 09:32