IkaScore Players IkaScore Alliances


IkaScore requires no ambrosia to use!

Bulgaria Gamma
Ikariam players: 1648
AverageTotal
Общ резултат: 1653984 2147483647
Строители: 1397289 2147483647
Ниво сгради: 2499 3836592
Учени: 262693 403233876
Нива на научните изследвания: 251 384724
Генерали: 10633 16321436
Злато: 38510770 2147483647
Точки нападение: 5456 8375387
Точки защита: 8336 12795740
Търговски точки: 1328 2037719
Ресурси: 1322165 2029522587
дари: 123167 189061497
Score vulnerability: 35253 54113418
Gold vulnerability: 95214 146153808
Population: 17256 26488207
Donations to score: 101597 155950630

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player KPNCN - Not found!
  per page  
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
1 Chernorizec KiNG Общ резултат 16680557 20/04 22:20
2 Tervel UTP Общ резултат 16359816 20/04 22:20
3 wantkillme KiNG Общ резултат 15921153 20/04 22:20
4 katana UNT Общ резултат 15088448 20/04 22:20
5 KUJO SWAT Общ резултат 15079862 20/04 22:20
6 FIKO KiNG Общ резултат 14773280 20/04 22:20
7 JAMESON 13 -F-R- Общ резултат 13551619 20/04 22:20
8 МИШЕТО ТРОЯ Общ резултат 12941414 20/04 22:20
9 Krakra III EOH Общ резултат 12937082 20/04 22:20
10 country KiNG Общ резултат 12654182 20/04 22:20
11 ФАБРИЦИЙ ТРОЯ Общ резултат 12336672 20/04 22:20
12 vashko2 APEC Общ резултат 12332994 20/04 22:20
13 deso BBS Общ резултат 12079611 20/04 22:20
14