IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance EiS
Members: 3
AverageTotal
Общ резултат: 11837296 35511889
Строители: 8309152 24927457
Ниво сгради: 3767 11300
Учени: 3492768 10478304
Нива на научните изследвания: 407 1220
Генерали: 13641 40922
Злато: 87417365 262252095
Точки нападение: 0 0
Точки защита: 0 0
Търговски точки: 895 2685
Ресурси: 6519596 19558788
дари: 748783 2246348
Score vulnerability: 700 2099
Gold vulnerability: 43 130
Population: 21735 65206
Donations to score: 279171 837513
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3670 4638296
Учени: 978240 1236495513
Нива на научните изследвания: 307 388512
Генерали: 18776 23732625
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1698 2146465
Точки защита: 1817 2296434
Търговски точки: 3271 4134482
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 405461 512502874
Score vulnerability: 237618 300349128
Gold vulnerability: 66298 83801197
Population: 23138 29246869
Donations to score: 118076 149248543

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance EiS - Общ резултат
  per page  
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
15 Император MOTOMIRO EiS Общ резултат 33159681 27/11 21:12
860 REGAL EiS Общ резултат 1345927 27/11 21:12
904 persie EiS Общ резултат 1006281 27/11 21:12
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer