IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance EiS
Members: 3
AverageTotal
Общ резултат: 12173921 36521762
Строители: 8390289 25170866
Ниво сгради: 3781 11342
Учени: 3748742 11246227
Нива на научните изследвания: 412 1236
Генерали: 13059 39178
Злато: 112103326 336309979
Точки нападение: 0 0
Точки защита: 107 320
Търговски точки: 235 706
Ресурси: 6711402 20134206
дари: 810376 2431128
Score vulnerability: 749 2246
Gold vulnerability: 27 82
Population: 21830 65491
Donations to score: 271234 813701
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3712 4632638
Учени: 1032724 1288839485
Нива на научните изследвания: 306 382168
Генерали: 20886 26066088
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 3399 4242523
Точки защита: 3436 4288118
Търговски точки: 3857 4814026
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 423725 528808443
Score vulnerability: 173923 217055343
Gold vulnerability: 3365 4198907
Population: 23038 28750983
Donations to score: 102057 127367199

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance EiS - Общ резултат
  per page  
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
15 Император MOTOMIRO EiS Общ резултат 34103048 24/04 13:12
844 REGAL EiS Общ резултат 1348979 24/04 13:12
875 persie EiS Общ резултат 1069735 24/04 13:13
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer