IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance SONA
Members: 2
AverageTotal
Общ резултат: 11865105 23730209
Строители: 11360254 22720508
Ниво сгради: 5553 11105
Учени: 463498 926995
Нива на научните изследвания: 324 648
Генерали: 11202 22404
Злато: 633070886 1266141771
Точки нападение: 0 0
Точки защита: 835 1670
Търговски точки: 4691 9381
Ресурси: 9599614 19199227
дари: 1203643 2407285
Score vulnerability: 889 1778
Gold vulnerability: 4 8
Population: 30151 60302
Donations to score: 110340 220679
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3718 4647549
Учени: 1035080 1293849545
Нива на научните изследвания: 306 383108
Генерали: 20949 26185938
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 3448 4309684
Точки защита: 3479 4349229
Търговски точки: 3875 4843977
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 424448 530559689
Score vulnerability: 184417 230521761
Gold vulnerability: 21414 26767830
Population: 23025 28781197
Donations to score: 102023 127529125

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance SONA - Общ резултат
  per page  
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
77 Управител penkolazarov SONA Общ резултат 20580749 20/04 21:23
639 Посланик Лейди Марглоттa SONA Общ резултат 3149460 20/04 21:23
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer