IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance SONA
Members: 1
AverageTotal
Общ резултат: 18993486 18993486
Строители: 18427849 18427849
Ниво сгради: 7202 7202
Учени: 503904 503904
Нива на научните изследвания: 328 328
Генерали: 18170 18170
Злато: 1117346514 1117346514
Точки нападение: 0 0
Точки защита: 0 0
Търговски точки: 2394 2394
Ресурси: 15134801 15134801
дари: 1952398 1952398
Score vulnerability: 1045 1045
Gold vulnerability: 2 2
Population: 43563 43563
Donations to score: 102793 102793
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3670 4638296
Учени: 978240 1236495513
Нива на научните изследвания: 307 388512
Генерали: 18776 23732625
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1698 2146465
Точки защита: 1817 2296434
Търговски точки: 3271 4134482
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 405461 512502874
Score vulnerability: 237618 300349128
Gold vulnerability: 66298 83801197
Population: 23138 29246869
Donations to score: 118076 149248543

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance SONA - Общ резултат
  per page  
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
83 Управител penkolazarov SONA Общ резултат 18993486 27/11 21:12
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer