IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance SONA
Members: 1
AverageTotal
Общ резултат: 21278788 21278788
Строители: 20662116 20662116
Ниво сгради: 7589 7589
Учени: 557184 557184
Нива на научните изследвания: 332 332
Генерали: 16175 16175
Злато: 1179183596 1179183596
Точки нападение: 0 0
Точки защита: 94 94
Търговски точки: 9496 9496
Ресурси: 16686832 16686832
дари: 2048078 2048078
Score vulnerability: 1316 1316
Gold vulnerability: 1 1
Population: 43313 43313
Donations to score: 96250 96250
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance SONA - Общ резултат
  per page  
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
75 Управител penkolazarov SONA Общ резултат 21278788 16/06 08:36
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer