IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Alliance EiS
Members: 3
AverageTotal
Общ резултат: 12341706 37025118
Строители: 8390454 25171362
Ниво сгради: 3785 11355
Учени: 3916435 11749305
Нива на научните изследвания: 415 1244
Генерали: 13068 39204
Злато: 122896335 368689005
Точки нападение: 0 0
Точки защита: 17 52
Търговски точки: 10 30
Ресурси: 6773967 20321902
дари: 854744 2564233
Score vulnerability: 753 2260
Gold vulnerability: 19 56
Population: 21749 65247
Donations to score: 273326 819978
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Alliance EiS - Ниво сгради
  per page  
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
30 Император MOTOMIRO EiS Ниво сгради 7407 16/06 08:38
816 REGAL EiS Ниво сгради 2849 16/06 08:38
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
994 persie EiS Ниво сгради 1099 16/06 08:38
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer