IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
1404 cities
City Lvl Island Resources
K-3 29 Strimios (51:39) wood33 sulfur28 5
K-9 29 Strimios (51:39) wood33 sulfur28 5
K-2 29 Nacios (52:38) wood36 marble30 5
K-5 29 Nacios (52:38) wood36 marble30 5
K-8 29 Nacios (52:38) wood36 marble30 5
К-6 29 Nacios (52:38) wood36 marble30 5
K-11 28 Liwios (52:39) wood34 wine29 5
K-12 28 Liwios (52:39) wood34 wine29 5
К-1 28 Liwios (52:39) wood34 wine29 5
К-7 28 Liwios (52:39) wood34 wine29 5
K-10 28 Breisios (54:39) wood31 crystal29 5
K-4 28 Breisios (54:39) wood31 crystal29 5


Alliance Joint
Members: 109
AverageTotal
Общ резултат: 4334710 472483421
Строители: 3525177 384244317
Ниво сгради: 3705 403870
Учени: 767051 83608579
Нива на научните изследвания: 319 34740
Генерали: 19260 2099335
Злато: 163094140 17777261254
Точки нападение: 11266 1228022
Точки защита: 10973 1196078
Търговски точки: 3378 368187
Ресурси: 3027072 329950877
дари: 264583 28839570
Score vulnerability: 53952 5880788
Gold vulnerability: 4347 473821
Population: 23222 2531190
Donations to score: 80418 8765574
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3712 4632638
Учени: 1032724 1288839485
Нива на научните изследвания: 306 382168
Генерали: 20886 26066088
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 3399 4242523
Точки защита: 3436 4288118
Търговски точки: 3857 4814026
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 423725 528808443
Score vulnerability: 173923 217055343
Gold vulnerability: 3365 4198907
Population: 23038 28750983
Donations to score: 102057 127367199

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player 1404 - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
81 1404 Joint Общ резултат 20301830 24/04 13:12
69 1404 Joint Строители 17384706 24/04 13:13
45 1404 Joint Ниво сгради 7041 24/04 13:13
114 1404 Joint Учени 2867635 24/04 13:14
108 1404 Joint Нива на научните изследвания 432 24/04 13:15
602 1404 Joint Генерали 10443 24/04 13:15
505 1404 Joint Злато 127318864 24/04 13:16
210 1404 Joint Точки нападение 39 24/04 13:16
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
38 1404 Joint Точки защита 32586 24/04 13:17
411 1404 Joint Търговски точки 51 24/04 13:18
303 1404 Joint Score vulnerability 1944 24/04 16:21
621 1404 Joint Gold vulnerability 8 24/04 16:21
96 1404 Joint Ресурси 11535528 24/04 13:18
386 1404 Joint дари 351299 24/04 13:19
237 1404 Joint Population 39046 24/04 16:21
896 1404 Joint Donations to score 17304 24/04 16:21
1404 historical data
Общ резултат
score 1404
Строители
building_score_main 1404
Ниво сгради
building_score_secondary 1404
Учени
research_score_main 1404
Нива на научните изследвания
research_score_secondary 1404
Генерали
army_score_main 1404
Злато
trader_score_secondary 1404
Точки нападение
offense 1404
Точки защита
defense 1404
Търговски точки
trade 1404
Ресурси
resources 1404
дари
donations 1404
Score vulnerability
svuln 1404
Gold vulnerability
gvuln 1404
Population
population 1404
Donations to score
donations_to_score 1404

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer