IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
1404 cities
City Lvl Island Resources
K-3 29 Strimios (51:39) wood33 sulfur28 5
K-9 29 Strimios (51:39) wood33 sulfur28 5
K-2 29 Nacios (52:38) wood35 marble30 5
K-5 29 Nacios (52:38) wood35 marble30 5
K-8 29 Nacios (52:38) wood35 marble30 5
К-6 29 Nacios (52:38) wood35 marble30 5
K-11 28 Liwios (52:39) wood33 wine29 5
K-12 28 Liwios (52:39) wood33 wine29 5
К-1 28 Liwios (52:39) wood33 wine29 5
К-7 28 Liwios (52:39) wood33 wine29 5
K-10 28 Breisios (54:39) wood31 crystal29 5
K-4 28 Breisios (54:39) wood31 crystal29 5


Alliance Joint
Members: 96
AverageTotal
Общ резултат: 4253723 408357426
Строители: 3478647 333950103
Ниво сгради: 3630 348465
Учени: 735324 70591122
Нива на научните изследвания: 313 30084
Генерали: 16635 1596992
Злато: 148776614 14282554896
Точки нападение: 4822 462916
Точки защита: 10141 973579
Търговски точки: 1238 118802
Ресурси: 3006631 288636529
дари: 272666 26175969
Score vulnerability: 61192 5874437
Gold vulnerability: 165 15880
Population: 23117 2219209
Donations to score: 87464 8396517
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3670 4638296
Учени: 978240 1236495513
Нива на научните изследвания: 307 388512
Генерали: 18776 23732625
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1698 2146465
Точки защита: 1817 2296434
Търговски точки: 3271 4134482
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 405461 512502874
Score vulnerability: 237618 300349128
Gold vulnerability: 66298 83801197
Population: 23138 29246869
Donations to score: 118076 149248543

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player 1404 - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
76 1404 Joint Общ резултат 19540066 27/11 21:12
67 1404 Joint Строители 16731422 27/11 21:12
39 1404 Joint Ниво сгради 6843 27/11 21:13
117 1404 Joint Учени 2739763 27/11 21:13
103 1404 Joint Нива на научните изследвания 428 27/11 21:14
238 1404 Joint Генерали 29545 27/11 21:15
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
599 1404 Joint Злато 82959527 27/11 21:15
120 1404 Joint Точки нападение 104 27/11 21:16
2 1404 Joint Точки защита 125035 27/11 21:16
160 1404 Joint Търговски точки 5667 27/11 21:17
530 1404 Joint Score vulnerability 661 27/11 21:36
340 1404 Joint Gold vulnerability 36 27/11 21:36
99 1404 Joint Ресурси 11060259 27/11 21:18
399 1404 Joint дари 343299 27/11 21:18
227 1404 Joint Population 39336 27/11 21:36
920 1404 Joint Donations to score 17569 27/11 21:36
1404 historical data
Общ резултат
score 1404
Строители
building_score_main 1404
Ниво сгради
building_score_secondary 1404
Учени
research_score_main 1404
Нива на научните изследвания
research_score_secondary 1404
Генерали
army_score_main 1404
Злато
trader_score_secondary 1404
Точки нападение
offense 1404
Точки защита
defense 1404
Търговски точки
trade 1404
Ресурси
resources 1404
дари
donations 1404
Score vulnerability
svuln 1404
Gold vulnerability
gvuln 1404
Population
population 1404
Donations to score
donations_to_score 1404

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer