IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
1404 cities
City Lvl Island Resources
K-3 29 Strimios (51:39) wood33 sulfur28 5
K-9 29 Strimios (51:39) wood33 sulfur28 5
К-6 30 Nacios (52:38) wood36 marble30 5
K-2 29 Nacios (52:38) wood36 marble30 5
K-5 29 Nacios (52:38) wood36 marble30 5
K-8 29 Nacios (52:38) wood36 marble30 5
K-11 28 Liwios (52:39) wood34 wine29 5
K-12 28 Liwios (52:39) wood34 wine29 5
К-1 28 Liwios (52:39) wood34 wine29 5
К-7 28 Liwios (52:39) wood34 wine29 5
K-10 28 Breisios (54:39) wood31 crystal29 5
K-4 28 Breisios (54:39) wood31 crystal29 5


Alliance Joint
Members: 109
AverageTotal
Общ резултат: 4475687 487849855
Строители: 3659178 398850443
Ниво сгради: 3794 413597
Учени: 773160 84274433
Нива на научните изследвания: 322 35044
Генерали: 19986 2178497
Злато: 162627588 17726407070
Точки нападение: 8929 973232
Точки защита: 5597 610073
Търговски точки: 3099 337837
Ресурси: 3104707 338413028
дари: 278469 30353069
Score vulnerability: 82269 8967302
Gold vulnerability: 3876 422486
Population: 23362 2546482
Donations to score: 81817 8918095
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player 1404 - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
81 1404 Joint Общ резултат 20425357 16/06 08:36
70 1404 Joint Строители 17513071 16/06 08:37
47 1404 Joint Ниво сгради 7050 16/06 08:38
117 1404 Joint Учени 2867635 16/06 08:39
110 1404 Joint Нива на научните изследвания 432 16/06 08:39
632 1404 Joint Генерали 8067 16/06 08:40
436 1404 Joint Злато 158902582 16/06 08:41
1042 1404 Joint Точки нападение 0 16/06 08:42
54 1404 Joint Точки защита 12787 16/06 08:42
1020 1404 Joint Търговски точки 0 16/06 08:44
287 1404 Joint Score vulnerability 2532 16/06 11:49
666 1404 Joint Gold vulnerability 5 16/06 11:49
96 1404 Joint Ресурси 11615073 16/06 08:44
386 1404 Joint дари 351299 16/06 08:45
277 1404 Joint Population 36584 16/06 11:49
878 1404 Joint Donations to score 17199 16/06 11:49
1404 historical data
Общ резултат
score 1404
Строители
building_score_main 1404
Ниво сгради
building_score_secondary 1404
Учени
research_score_main 1404
Нива на научните изследвания
research_score_secondary 1404
Генерали
army_score_main 1404
Злато
trader_score_secondary 1404
Точки нападение
offense 1404
Точки защита
defense 1404
Търговски точки
trade 1404
Ресурси
resources 1404
дари
donations 1404
Score vulnerability
svuln 1404
Gold vulnerability
gvuln 1404
Population
population 1404
Donations to score
donations_to_score 1404

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer