IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
OMOHe cities
City Lvl Island Resources
K-1 35 Cefios (40:73) wood31 crystal36 5
В-1 35 Geyrios (40:74) wood37 wine31 5
В-2 35 Geyrios (40:74) wood37 wine31 5
В-3 35 Geyrios (40:74) wood37 wine31 5
С-1 35 Tanayos (41:73) wood36 sulfur31 5
С-2 35 Tanayos (41:73) wood36 sulfur31 5
Чудо 1 Tanayos (41:73) wood36 sulfur31 5
M-2 36 Yyhaios (41:74) wood40 marble33 5
M-5 36 Yyhaios (41:74) wood40 marble33 5
М-1 сити 36 Yyhaios (41:74) wood40 marble33 5
М-3 36 Yyhaios (41:74) wood40 marble33 5
М-4 36 Yyhaios (41:74) wood40 marble33 5


Alliance RAZOR
Members: 6
AverageTotal
Общ резултат: 8254949 49529696
Строители: 7083785 42502710
Ниво сгради: 4412 26471
Учени: 1053523 6321137
Нива на научните изследвания: 323 1936
Генерали: 91313 547880
Злато: 280245018 1681470107
Точки нападение: 394 2365
Точки защита: 22 129
Търговски точки: 443 2660
Ресурси: 5437814 32626886
дари: 688148 4128885
Score vulnerability: 2067 12401
Gold vulnerability: 54 322
Population: 26328 157969
Donations to score: 57939 347631
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player OMOHe - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
59 OMOHe RAZOR Общ резултат 22963800 16/06 08:36
39 OMOHe RAZOR Строители 21610479 16/06 08:37
59 OMOHe RAZOR Ниво сгради 6924 16/06 08:38
279 OMOHe RAZOR Учени 1299129 16/06 08:39
259 OMOHe RAZOR Нива на научните изследвания 376 16/06 08:39
710 OMOHe RAZOR Генерали 4949 16/06 08:40
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
201 OMOHe RAZOR Злато 386213980 16/06 08:41
75 OMOHe RAZOR Точки нападение 2365 16/06 08:41
885 OMOHe RAZOR Точки защита 0 16/06 08:43
402 OMOHe RAZOR Търговски точки 17 16/06 08:43
236 OMOHe RAZOR Score vulnerability 4640 16/06 11:49
883 OMOHe RAZOR Gold vulnerability 1 16/06 11:49
40 OMOHe RAZOR Ресурси 16527533 16/06 08:44
25 OMOHe RAZOR дари 2799610 16/06 08:45
60 OMOHe RAZOR Population 49243 16/06 11:49
172 OMOHe RAZOR Donations to score 121914 16/06 11:49
OMOHe historical data
Общ резултат
score OMOHe
Строители
building_score_main OMOHe
Ниво сгради
building_score_secondary OMOHe
Учени
research_score_main OMOHe
Нива на научните изследвания
research_score_secondary OMOHe
Генерали
army_score_main OMOHe
Злато
trader_score_secondary OMOHe
Точки нападение
offense OMOHe
Точки защита
defense OMOHe
Търговски точки
trade OMOHe
Ресурси
resources OMOHe
дари
donations OMOHe
Score vulnerability
svuln OMOHe
Gold vulnerability
gvuln OMOHe
Population
population OMOHe
Donations to score
donations_to_score OMOHe

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer