IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
OMOHe cities
City Lvl Island Resources
K-1 35 Cefios (40:73) wood31 crystal34 5
В-1 34 Geyrios (40:74) wood37 wine31 5
В-2 34 Geyrios (40:74) wood37 wine31 5
В-3 34 Geyrios (40:74) wood37 wine31 5
С-1 34 Tanayos (41:73) wood35 sulfur30 5
С-2 34 Tanayos (41:73) wood35 sulfur30 5
Чудо 1 Tanayos (41:73) wood35 sulfur30 5
M-2 34 Yyhaios (41:74) wood39 marble33 5
M-5 34 Yyhaios (41:74) wood39 marble33 5
М-1 сити 34 Yyhaios (41:74) wood39 marble33 5
М-3 34 Yyhaios (41:74) wood39 marble33 5
М-4 34 Yyhaios (41:74) wood39 marble33 5


Alliance RAZOR
Members: 6
AverageTotal
Общ резултат: 7740154 46440922
Строители: 6690958 40145747
Ниво сгради: 4277 25662
Учени: 929165 5574987
Нива на научните изследвания: 319 1916
Генерали: 95763 574579
Злато: 272454153 1634724917
Точки нападение: 26 154
Точки защита: 380 2280
Търговски точки: 11687 70123
Ресурси: 5019322 30115932
дари: 556980 3341882
Score vulnerability: 1583 9495
Gold vulnerability: 45 270
Population: 24268 145609
Donations to score: 53519 321113
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3670 4638296
Учени: 978240 1236495513
Нива на научните изследвания: 307 388512
Генерали: 18776 23732625
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1698 2146465
Точки защита: 1817 2296434
Търговски точки: 3271 4134482
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 405461 512502874
Score vulnerability: 237618 300349128
Gold vulnerability: 66298 83801197
Population: 23138 29246869
Donations to score: 118076 149248543

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player OMOHe - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
61 OMOHe RAZOR Общ резултат 21185884 27/11 21:12
42 OMOHe RAZOR Строители 19877684 27/11 21:12
67 OMOHe RAZOR Ниво сгради 6508 27/11 21:13
291 OMOHe RAZOR Учени 1213651 27/11 21:14
264 OMOHe RAZOR Нива на научните изследвания 372 27/11 21:14
45 OMOHe RAZOR Генерали 58180 27/11 21:15
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
374 OMOHe RAZOR Злато 191696874 27/11 21:15
113 OMOHe RAZOR Точки нападение 154 27/11 21:16
914 OMOHe RAZOR Точки защита 0 27/11 21:17
951 OMOHe RAZOR Търговски точки 0 27/11 21:17
706 OMOHe RAZOR Score vulnerability 364 27/11 21:36
370 OMOHe RAZOR Gold vulnerability 30 27/11 21:36
44 OMOHe RAZOR Ресурси 14957013 27/11 21:18
32 OMOHe RAZOR дари 2319746 27/11 21:18
287 OMOHe RAZOR Population 36369 27/11 21:36
224 OMOHe RAZOR Donations to score 109495 27/11 21:36
OMOHe historical data
Общ резултат
score OMOHe
Строители
building_score_main OMOHe
Ниво сгради
building_score_secondary OMOHe
Учени
research_score_main OMOHe
Нива на научните изследвания
research_score_secondary OMOHe
Генерали
army_score_main OMOHe
Злато
trader_score_secondary OMOHe
Точки нападение
offense OMOHe
Точки защита
defense OMOHe
Търговски точки
trade OMOHe
Ресурси
resources OMOHe
дари
donations OMOHe
Score vulnerability
svuln OMOHe
Gold vulnerability
gvuln OMOHe
Population
population OMOHe
Donations to score
donations_to_score OMOHe

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer