IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
OMOHe cities
City Lvl Island Resources
K-1 35 Cefios (40:73) wood31 crystal35 5
В-1 35 Geyrios (40:74) wood37 wine31 5
В-2 35 Geyrios (40:74) wood37 wine31 5
В-3 35 Geyrios (40:74) wood37 wine31 5
С-1 35 Tanayos (41:73) wood36 sulfur31 5
С-2 35 Tanayos (41:73) wood36 sulfur31 5
Чудо 1 Tanayos (41:73) wood36 sulfur31 5
M-2 35 Yyhaios (41:74) wood40 marble33 5
M-5 35 Yyhaios (41:74) wood40 marble33 5
М-1 сити 35 Yyhaios (41:74) wood40 marble33 5
М-3 35 Yyhaios (41:74) wood40 marble33 5
М-4 35 Yyhaios (41:74) wood40 marble33 5


Alliance RAZOR
Members: 6
AverageTotal
Общ резултат: 8083241 48499443
Строители: 6966226 41797355
Ниво сгради: 4370 26220
Учени: 998429 5990571
Нива на научните изследвания: 321 1924
Генерали: 94615 567687
Злато: 267333951 1604003706
Точки нападение: 338 2026
Точки защита: 3 20
Търговски точки: 1420 8519
Ресурси: 5312138 31872825
дари: 648408 3890447
Score vulnerability: 2510 15060
Gold vulnerability: 53 317
Population: 23972 143830
Donations to score: 56657 339943
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3712 4632638
Учени: 1032724 1288839485
Нива на научните изследвания: 306 382168
Генерали: 20886 26066088
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 3399 4242523
Точки защита: 3436 4288118
Търговски точки: 3857 4814026
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 423725 528808443
Score vulnerability: 173923 217055343
Gold vulnerability: 3365 4198907
Population: 23038 28750983
Donations to score: 102057 127367199

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player OMOHe - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
60 OMOHe RAZOR Общ резултат 22436130 24/04 13:12
41 OMOHe RAZOR Строители 21170602 24/04 13:13
60 OMOHe RAZOR Ниво сгради 6906 24/04 13:13
296 OMOHe RAZOR Учени 1213651 24/04 13:14
271 OMOHe RAZOR Нива на научните изследвания 372 24/04 13:15
781 OMOHe RAZOR Генерали 3525 24/04 13:15
249 OMOHe RAZOR Злато 328485027 24/04 13:16
112 OMOHe RAZOR Точки нападение 2026 24/04 13:16
926 OMOHe RAZOR Точки защита 0 24/04 13:17
339 OMOHe RAZOR Търговски точки 395 24/04 13:18
194 OMOHe RAZOR Score vulnerability 6365 24/04 16:21
943 OMOHe RAZOR Gold vulnerability 1 24/04 16:21
42 OMOHe RAZOR Ресурси 16093967 24/04 13:18
25 OMOHe RAZOR дари 2651622 24/04 13:19
66 OMOHe RAZOR Population 48352 24/04 16:21
186 OMOHe RAZOR Donations to score 118185 24/04 16:21
OMOHe historical data
Общ резултат
score OMOHe
Строители
building_score_main OMOHe
Ниво сгради
building_score_secondary OMOHe
Учени
research_score_main OMOHe
Нива на научните изследвания
research_score_secondary OMOHe
Генерали
army_score_main OMOHe
Злато
trader_score_secondary OMOHe
Точки нападение
offense OMOHe
Точки защита
defense OMOHe
Търговски точки
trade OMOHe
Ресурси
resources OMOHe
дари
donations OMOHe
Score vulnerability
svuln OMOHe
Gold vulnerability
gvuln OMOHe
Population
population OMOHe
Donations to score
donations_to_score OMOHe

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer