IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Pl_Savov cities
City Lvl Island Resources
Полис 35 Rarios (53:68) wood30 marble27 5
Полис 4 35 Rarios (53:68) wood30 marble27 5
Полис 7 35 Nydios (53:69) wood33 sulfur29 5
Полис 9 35 Balios (56:67) wood30 crystal30 5
Полис 3 35 Baubios (57:70) wood38 marble30 5
Полис 10 35 Ryneos (58:70) wood35 wine33 5
Полис 5 35 Ryneos (58:70) wood35 wine33 5
Полис 6 35 Ryneos (58:70) wood35 wine33 5
Полис 8 35 Enautia (59:68) wood36 marble29 5
Odesos 35 Cheios (59:69) wood37 crystal30 5
Полис 2 35 Liliios (60:68) wood34 sulfur27 5
Полис 1 35 Riloios (60:69) wood34 wine30 5


Alliance -CaT-
Members: 132
AverageTotal
Общ резултат: 8705075 1149069898
Строители: 7295574 963015740
Ниво сгради: 4936 651573
Учени: 1332981 175953536
Нива на научните изследвания: 349 46028
Генерали: 44545 5879896
Злато: 369874406 48823421620
Точки нападение: 7031 928127
Точки защита: 4732 624658
Търговски точки: 5422 715647
Ресурси: 5432669 717112352
дари: 429982 56757643
Score vulnerability: 2414 318627
Gold vulnerability: 3508 463109
Population: 31975 4220726
Donations to score: 53140 7014545
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3712 4632638
Учени: 1032724 1288839485
Нива на научните изследвания: 306 382168
Генерали: 20886 26066088
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 3399 4242523
Точки защита: 3436 4288118
Търговски точки: 3857 4814026
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 423725 528808443
Score vulnerability: 173923 217055343
Gold vulnerability: 3365 4198907
Population: 23038 28750983
Donations to score: 102057 127367199

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player Pl_Savov - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
72 Pl_Savov -CaT- Общ резултат 21371035 24/04 13:12
52 Pl_Savov -CaT- Строители 19442566 24/04 13:13
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
70 Pl_Savov -CaT- Ниво сгради 6772 24/04 13:13
207 Pl_Savov -CaT- Учени 1844371 24/04 13:14
189 Pl_Savov -CaT- Нива на научните изследвания 400 24/04 13:15
194 Pl_Savov -CaT- Генерали 33462 24/04 13:15
62 Pl_Savov -CaT- Злато 946993458 24/04 13:16
167 Pl_Savov -CaT- Точки нападение 375 24/04 13:16
202 Pl_Savov -CaT- Точки защита 748 24/04 13:17
96 Pl_Savov -CaT- Търговски точки 12842 24/04 13:17
506 Pl_Savov -CaT- Score vulnerability 639 24/04 16:21
774 Pl_Savov -CaT- Gold vulnerability 4 24/04 16:21
75 Pl_Savov -CaT- Ресурси 12859332 24/04 13:18
593 Pl_Savov -CaT- дари 154757 24/04 13:19
44 Pl_Savov -CaT- Population 50636 24/04 16:21
1016 Pl_Savov -CaT- Donations to score 7241 24/04 16:21
Pl_Savov historical data
Общ резултат
score Pl_Savov
Строители
building_score_main Pl_Savov
Ниво сгради
building_score_secondary Pl_Savov
Учени
research_score_main Pl_Savov
Нива на научните изследвания
research_score_secondary Pl_Savov
Генерали
army_score_main Pl_Savov
Злато
trader_score_secondary Pl_Savov
Точки нападение
offense Pl_Savov
Точки защита
defense Pl_Savov
Търговски точки
trade Pl_Savov
Ресурси
resources Pl_Savov
дари
donations Pl_Savov
Score vulnerability
svuln Pl_Savov
Gold vulnerability
gvuln Pl_Savov
Population
population Pl_Savov
Donations to score
donations_to_score Pl_Savov

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer