IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Pl_Savov cities
City Lvl Island Resources
Полис 35 Rarios (53:68) wood30 marble27 5
Полис 4 35 Rarios (53:68) wood30 marble27 5
Полис 7 35 Nydios (53:69) wood33 sulfur29 5
Полис 9 35 Balios (56:67) wood30 crystal30 5
Полис 3 35 Baubios (57:70) wood38 marble30 5
Полис 10 35 Ryneos (58:70) wood36 wine33 5
Полис 5 35 Ryneos (58:70) wood36 wine33 5
Полис 6 35 Ryneos (58:70) wood36 wine33 5
Полис 8 35 Enautia (59:68) wood36 marble29 5
Odesos 35 Cheios (59:69) wood37 crystal30 5
Полис 2 35 Liliios (60:68) wood34 sulfur27 5
Полис 1 35 Riloios (60:69) wood34 wine30 5


Alliance -CaT-
Members: 131
AverageTotal
Общ резултат: 8695714 1139138542
Строители: 7267492 952041513
Ниво сгради: 4936 646638
Учени: 1351255 177014351
Нива на научните изследвания: 349 45740
Генерали: 44744 5861408
Злато: 380711230 49873171195
Точки нападение: 1286 168409
Точки защита: 3505 459185
Търговски точки: 3273 428766
Ресурси: 5429095 711211442
дари: 435907 57103815
Score vulnerability: 2131 279150
Gold vulnerability: 2672 349992
Population: 32223 4221270
Donations to score: 53221 6971916
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player Pl_Savov - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
70 Pl_Savov -CaT- Общ резултат 21653531 16/06 08:36
51 Pl_Savov -CaT- Строители 19739115 16/06 08:37
71 Pl_Savov -CaT- Ниво сгради 6799 16/06 08:38
209 Pl_Savov -CaT- Учени 1844371 16/06 08:39
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
188 Pl_Savov -CaT- Нива на научните изследвания 400 16/06 08:39
418 Pl_Savov -CaT- Генерали 19292 16/06 08:40
64 Pl_Savov -CaT- Злато 981366585 16/06 08:41
62 Pl_Savov -CaT- Точки нападение 3821 16/06 08:41
43 Pl_Savov -CaT- Точки защита 18396 16/06 08:42
91 Pl_Savov -CaT- Търговски точки 11820 16/06 08:43
386 Pl_Savov -CaT- Score vulnerability 1122 16/06 11:49
817 Pl_Savov -CaT- Gold vulnerability 2 16/06 11:49
76 Pl_Savov -CaT- Ресурси 13077523 16/06 08:44
582 Pl_Savov -CaT- дари 156659 16/06 08:45
47 Pl_Savov -CaT- Population 50753 16/06 11:49
991 Pl_Savov -CaT- Donations to score 7235 16/06 11:49
Pl_Savov historical data
Общ резултат
score Pl_Savov
Строители
building_score_main Pl_Savov
Ниво сгради
building_score_secondary Pl_Savov
Учени
research_score_main Pl_Savov
Нива на научните изследвания
research_score_secondary Pl_Savov
Генерали
army_score_main Pl_Savov
Злато
trader_score_secondary Pl_Savov
Точки нападение
offense Pl_Savov
Точки защита
defense Pl_Savov
Търговски точки
trade Pl_Savov
Ресурси
resources Pl_Savov
дари
donations Pl_Savov
Score vulnerability
svuln Pl_Savov
Gold vulnerability
gvuln Pl_Savov
Population
population Pl_Savov
Donations to score
donations_to_score Pl_Savov

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer