IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Pl_Savov cities
City Lvl Island Resources
Полис 35 Rarios (53:68) wood30 marble27 5
Полис 4 35 Rarios (53:68) wood30 marble27 5
Полис 7 34 Nydios (53:69) wood33 sulfur28 5
Полис 9 34 Balios (56:67) wood30 crystal30 5
Полис 3 35 Baubios (57:70) wood38 marble29 5
Полис 10 35 Ryneos (58:70) wood35 wine32 5
Полис 5 34 Ryneos (58:70) wood35 wine32 5
Полис 6 34 Ryneos (58:70) wood35 wine32 5
Полис 8 34 Enautia (59:68) wood36 marble29 5
Odesos 35 Cheios (59:69) wood36 crystal30 5
Полис 2 35 Liliios (60:68) wood34 sulfur27 5
Полис 1 35 Riloios (60:69) wood34 wine30 5


Alliance -CaT-
Members: 140
AverageTotal
Общ резултат: 7960279 1114439070
Строители: 6673722 934321049
Ниво сгради: 4718 660463
Учени: 1216823 170355177
Нива на научните изследвания: 343 47956
Генерали: 38081 5331364
Злато: 342177277 47904818764
Точки нападение: 1370 191865
Точки защита: 1128 157927
Търговски точки: 2427 339779
Ресурси: 4970468 695865479
дари: 383404 53676602
Score vulnerability: 146857 20560047
Gold vulnerability: 6271 877903
Population: 31653 4431480
Donations to score: 50725 7101504
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3670 4638296
Учени: 978240 1236495513
Нива на научните изследвания: 307 388512
Генерали: 18776 23732625
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1698 2146465
Точки защита: 1817 2296434
Търговски точки: 3271 4134482
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 405461 512502874
Score vulnerability: 237618 300349128
Gold vulnerability: 66298 83801197
Population: 23138 29246869
Donations to score: 118076 149248543

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player Pl_Savov - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
69 Pl_Savov -CaT- Общ резултат 20210374 27/11 21:12
51 Pl_Savov -CaT- Строители 18477916 27/11 21:12
62 Pl_Savov -CaT- Ниво сгради 6616 27/11 21:13
231 Pl_Savov -CaT- Учени 1652563 27/11 21:14
212 Pl_Savov -CaT- Нива на научните изследвания 392 27/11 21:14
237 Pl_Savov -CaT- Генерали 29561 27/11 21:15
78 Pl_Savov -CaT- Злато 737480452 27/11 21:15
109 Pl_Savov -CaT- Точки нападение 179 27/11 21:16
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
1187 Pl_Savov -CaT- Точки защита 0 27/11 21:17
60 Pl_Savov -CaT- Търговски точки 21006 27/11 21:17
527 Pl_Savov -CaT- Score vulnerability 684 27/11 21:36
753 Pl_Savov -CaT- Gold vulnerability 4 27/11 21:36
72 Pl_Savov -CaT- Ресурси 12341106 27/11 21:18
612 Pl_Savov -CaT- дари 146939 27/11 21:18
34 Pl_Savov -CaT- Population 50334 27/11 21:36
1045 Pl_Savov -CaT- Donations to score 7270 27/11 21:36
Pl_Savov historical data
Общ резултат
score Pl_Savov
Строители
building_score_main Pl_Savov
Ниво сгради
building_score_secondary Pl_Savov
Учени
research_score_main Pl_Savov
Нива на научните изследвания
research_score_secondary Pl_Savov
Генерали
army_score_main Pl_Savov
Злато
trader_score_secondary Pl_Savov
Точки нападение
offense Pl_Savov
Точки защита
defense Pl_Savov
Търговски точки
trade Pl_Savov
Ресурси
resources Pl_Savov
дари
donations Pl_Savov
Score vulnerability
svuln Pl_Savov
Gold vulnerability
gvuln Pl_Savov
Population
population Pl_Savov
Donations to score
donations_to_score Pl_Savov

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer