IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
gift cities
City Lvl Island Resources
GIFT K X 34 Iaatia (4:53) wood36 crystal33 5
GIFT M4 K 36 Tavaos (4:54) wood37 marble34 5
GIFT SS К 34 Adeos (4:56) wood34 sulfur30 5
GIFT S A 34 Turytia (5:53) wood34 sulfur30 5
GIFT VL П 36 Blounaos (5:54) wood37 wine33 5
GIFT V П 34 Blounaos (5:54) wood37 wine33 5
GIFT VV П 34 Blounaos (5:54) wood37 wine33 5
GIFT M3 X 35 Bayios (5:57) wood36 marble34 5
GIFT M X 34 Bayios (5:57) wood36 marble34 5
GIFT M2 X 34 Bayios (5:57) wood36 marble34 5


Alliance SLV
Members: 39
AverageTotal
Общ резултат: 11093621 432651207
Строители: 9284656 362101573
Ниво сгради: 4988 194522
Учени: 1755103 68449012
Нива на научните изследвания: 374 14572
Генерали: 21060 821335
Злато: 664732412 25924564079
Точки нападение: 159 6218
Точки защита: 4035 157380
Търговски точки: 5945 231842
Ресурси: 7306470 284952320
дари: 784489 30595059
Score vulnerability: 19060 743338
Gold vulnerability: 37 1450
Population: 32802 1279287
Donations to score: 81346 3172488
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player gift - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
89 gift SLV Общ резултат 19799500 16/06 08:36
63 gift SLV Строители 18248961 16/06 08:37
129 gift SLV Ниво сгради 6316 16/06 08:38
256 gift SLV Учени 1484025 16/06 08:39
271 gift SLV Нива на научните изследвания 376 16/06 08:39
349 gift SLV Генерали 23236 16/06 08:40
145 gift SLV Злато 511074910 16/06 08:41
163 gift SLV Точки нападение 79 16/06 08:42
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
973 gift SLV Точки защита 0 16/06 08:43
841 gift SLV Търговски точки 0 16/06 08:44
439 gift SLV Score vulnerability 852 16/06 11:49
674 gift SLV Gold vulnerability 5 16/06 11:49
53 gift SLV Ресурси 15050237 16/06 08:44
69 gift SLV дари 1789153 16/06 08:45
145 gift SLV Population 43278 16/06 11:49
282 gift SLV Donations to score 90364 16/06 11:49
gift historical data
Общ резултат
score gift
Строители
building_score_main gift
Ниво сгради
building_score_secondary gift
Учени
research_score_main gift
Нива на научните изследвания
research_score_secondary gift
Генерали
army_score_main gift
Злато
trader_score_secondary gift
Точки нападение
offense gift
Точки защита
defense gift
Търговски точки
trade gift
Ресурси
resources gift
дари
donations gift
Score vulnerability
svuln gift
Gold vulnerability
gvuln gift
Population
population gift
Donations to score
donations_to_score gift

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer