IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
gift cities
City Lvl Island Resources
GIFT K X 34 Iaatia (4:53) wood36 crystal33 5
GIFT M4 K 36 Tavaos (4:54) wood37 marble34 5
GIFT SS К 34 Adeos (4:56) wood34 sulfur30 5
GIFT S A 34 Turytia (5:53) wood34 sulfur30 5
GIFT VL П 36 Blounaos (5:54) wood37 wine33 5
GIFT V П 34 Blounaos (5:54) wood37 wine33 5
GIFT VV П 34 Blounaos (5:54) wood37 wine33 5
GIFT M3 X 35 Bayios (5:57) wood36 marble34 5
GIFT M X 34 Bayios (5:57) wood36 marble34 5
GIFT M2 X 34 Bayios (5:57) wood36 marble34 5


Alliance SLV
Members: 39
AverageTotal
Общ резултат: 10851082 423192199
Строители: 9078583 354064737
Ниво сгради: 4961 193496
Учени: 1717475 66981537
Нива на научните изследвания: 372 14512
Генерали: 22316 870341
Злато: 646527556 25214574681
Точки нападение: 1188 46323
Точки защита: 3187 124291
Търговски точки: 6260 244142
Ресурси: 7163014 279357538
дари: 769393 30006317
Score vulnerability: 18113 706400
Gold vulnerability: 352 13730
Population: 32707 1275584
Donations to score: 80624 3144328
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3712 4632638
Учени: 1032724 1288839485
Нива на научните изследвания: 306 382168
Генерали: 20886 26066088
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 3399 4242523
Точки защита: 3436 4288118
Търговски точки: 3857 4814026
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 423725 528808443
Score vulnerability: 173923 217055343
Gold vulnerability: 3365 4198907
Population: 23038 28750983
Donations to score: 102057 127367199

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player gift - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
88 gift SLV Общ резултат 19376033 24/04 13:12
65 gift SLV Строители 17825622 24/04 13:13
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
138 gift SLV Ниво сгради 6235 24/04 13:13
256 gift SLV Учени 1484025 24/04 13:14
266 gift SLV Нива на научните изследвания 376 24/04 13:15
354 gift SLV Генерали 23108 24/04 13:15
143 gift SLV Злато 511072979 24/04 13:16
199 gift SLV Точки нападение 100 24/04 13:16
844 gift SLV Точки защита 0 24/04 13:17
876 gift SLV Търговски точки 0 24/04 13:18
437 gift SLV Score vulnerability 838 24/04 16:21
725 gift SLV Gold vulnerability 5 24/04 16:21
52 gift SLV Ресурси 14782245 24/04 13:18
68 gift SLV дари 1746153 24/04 13:19
147 gift SLV Population 43278 24/04 16:21
289 gift SLV Donations to score 90119 24/04 16:21
gift historical data
Общ резултат
score gift
Строители
building_score_main gift
Ниво сгради
building_score_secondary gift
Учени
research_score_main gift
Нива на научните изследвания
research_score_secondary gift
Генерали
army_score_main gift
Злато
trader_score_secondary gift
Точки нападение
offense gift
Точки защита
defense gift
Търговски точки
trade gift
Ресурси
resources gift
дари
donations gift
Score vulnerability
svuln gift
Gold vulnerability
gvuln gift
Population
population gift
Donations to score
donations_to_score gift

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer