IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
gift cities
City Lvl Island Resources
GIFT K X 34 Iaatia (4:53) wood36 crystal33 5
GIFT M4 K 36 Tavaos (4:54) wood37 marble34 5
GIFT SS К 34 Adeos (4:56) wood34 sulfur30 5
GIFT S A 34 Turytia (5:53) wood34 sulfur30 5
GIFT VL П 36 Blounaos (5:54) wood37 wine33 5
GIFT V П 34 Blounaos (5:54) wood37 wine33 5
GIFT VV П 34 Blounaos (5:54) wood37 wine33 5
GIFT M3 X 35 Bayios (5:57) wood35 marble33 5
GIFT M X 34 Bayios (5:57) wood35 marble33 5
GIFT M2 X 34 Bayios (5:57) wood35 marble33 5


Alliance SLV
Members: 40
AverageTotal
Общ резултат: 10332934 413317355
Строители: 8646997 345879882
Ниво сгради: 4831 193248
Учени: 1630026 65201025
Нива на научните изследвания: 369 14772
Генерали: 23069 922761
Злато: 603202761 24128110448
Точки нападение: 2148 85929
Точки защита: 2613 104528
Търговски точки: 5097 203885
Ресурси: 6811001 272440036
дари: 730575 29222991
Score vulnerability: 16052 642098
Gold vulnerability: 73 2932
Population: 32842 1313687
Donations to score: 78466 3138625
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3670 4638296
Учени: 978240 1236495513
Нива на научните изследвания: 307 388512
Генерали: 18776 23732625
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1698 2146465
Точки защита: 1817 2296434
Търговски точки: 3271 4134482
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 405461 512502874
Score vulnerability: 237618 300349128
Gold vulnerability: 66298 83801197
Population: 23138 29246869
Donations to score: 118076 149248543

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player gift - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
92 gift SLV Общ резултат 18141000 27/11 21:12
69 gift SLV Строители 16614987 27/11 21:12
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
125 gift SLV Ниво сгради 6117 27/11 21:13
258 gift SLV Учени 1459603 27/11 21:14
267 gift SLV Нива на научните изследвания 372 27/11 21:14
326 gift SLV Генерали 23132 27/11 21:15
132 gift SLV Злато 507187650 27/11 21:15
1199 gift SLV Точки нападение 0 27/11 21:16
1192 gift SLV Точки защита 0 27/11 21:17
1209 gift SLV Търговски точки 0 27/11 21:17
492 gift SLV Score vulnerability 784 27/11 21:36
709 gift SLV Gold vulnerability 5 27/11 21:36
53 gift SLV Ресурси 13807552 27/11 21:18
72 gift SLV дари 1607423 27/11 21:18
135 gift SLV Population 43278 27/11 21:36
309 gift SLV Donations to score 88607 27/11 21:36
gift historical data
Общ резултат
score gift
Строители
building_score_main gift
Ниво сгради
building_score_secondary gift
Учени
research_score_main gift
Нива на научните изследвания
research_score_secondary gift
Генерали
army_score_main gift
Злато
trader_score_secondary gift
Точки нападение
offense gift
Точки защита
defense gift
Търговски точки
trade gift
Ресурси
resources gift
дари
donations gift
Score vulnerability
svuln gift
Gold vulnerability
gvuln gift
Population
population gift
Donations to score
donations_to_score gift

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer