IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
persie cities
City Lvl Island Resources
aNaRxIA 3 21 Thraynyos (67:29) wood34 wine33 5
aNaRxIA 1 21 Cibios (67:30) wood35 sulfur30 5
aNaRxIA 23 Osaeos (68:29) wood35 crystal34 5
aNaRxIA 2 27 Brisios (68:30) wood35 marble33 5


Alliance EiS
Members: 3
AverageTotal
Общ резултат: 12341706 37025118
Строители: 8390454 25171362
Ниво сгради: 3785 11355
Учени: 3916435 11749305
Нива на научните изследвания: 415 1244
Генерали: 13068 39204
Злато: 122896335 368689005
Точки нападение: 0 0
Точки защита: 17 52
Търговски точки: 10 30
Ресурси: 6773967 20321902
дари: 854744 2564233
Score vulnerability: 753 2260
Gold vulnerability: 19 56
Population: 21749 65247
Donations to score: 273326 819978
 
Bulgaria Epsilon
Ikariam players: 87
AverageTotal
Общ резултат: 11463906 997359779
Строители: 9612438 836282079
Ниво сгради: 3804 4557337
Учени: 1079773 1293568569
Нива на научните изследвания: 311 372148
Генерали: 21244 25449851
Злато: 16018826 2147483647
Точки нападение: 1910 2288555
Точки защита: 2307 2763552
Търговски точки: 4080 4887387
Ресурси: 7343477 638882503
дари: 445865 534146215
Score vulnerability: 167532 200703840
Gold vulnerability: 18450 22103328
Population: 23454 28097723
Donations to score: 104758 125500355

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Player persie - All scores
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
859 persie EiS Общ резултат 1069365 16/06 08:37
964 persie EiS Строители 272514 16/06 08:38
994 persie EiS Ниво сгради 1099 16/06 08:38
399 persie EiS Учени 788736 16/06 08:39
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
377 persie EiS Нива на научните изследвания 348 16/06 08:39
840 persie EiS Генерали 1122 16/06 08:40
455 persie EiS Злато 148248438 16/06 08:41
341 persie EiS Точки нападение 0 16/06 08:42
1047 persie EiS Точки защита 0 16/06 08:43
406 persie EiS Търговски точки 14 16/06 08:43
416 persie EiS Score vulnerability 953 16/06 11:49
888 persie EiS Gold vulnerability 1 16/06 11:49
808 persie EiS Ресурси 1150169 16/06 08:44
208 persie EiS дари 764109 16/06 08:45
959 persie EiS Population 6993 16/06 11:49
12 persie EiS Donations to score 714545 16/06 11:49
persie historical data
Общ резултат
score persie
Строители
building_score_main persie
Ниво сгради
building_score_secondary persie
Учени
research_score_main persie
Нива на научните изследвания
research_score_secondary persie
Генерали
army_score_main persie
Злато
trader_score_secondary persie
Точки нападение
offense persie
Точки защита
defense persie
Търговски точки
trade persie
Ресурси
resources persie
дари
donations persie
Score vulnerability
svuln persie
Gold vulnerability
gvuln persie
Population
population persie
Donations to score
donations_to_score persie

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer