IkaScore Players IkaScore Alliances


Support IkaScore

Please donate to
me@ikascore.com

using Skrill
Norway Epsilon
Ikariam players: 34
AverageTotal
Totalt poeng: 265660 9032426
Mesterbyggere: 221936 7545808
Bygningsnivåer: 1263 42950
Forsker: 32275 1097338
Nivåer av forskning: 195 6616
Generaler: 2414 82085
Gullbestand: 5077654 172640219
Offensive poeng: 262 8913
Forsvarspoeng: 356 12096
Handelshighscore: 0 14
Ressurser: 185459 6305602
Doner: 19997 679889
Score vulnerability: 6020 204669
Gold vulnerability: 222 7539
Population: 9035 307195
Donations to score: 67970 2310965

Digg! Delicious! IkaScore homepage
Players - Totalt poeng
  per page  
Rank Ikariam player Alliance Score Type Score Updated
1 OlGa Totalt poeng 1046303 21/11 11:07
2 Onkel skrue -SW- Totalt poeng 713949 21/11 11:07
3 Micmar96 -SW- Totalt poeng 696639 21/11 11:07
4 Piratkonge ZledneX -SW- Totalt poeng 690787 21/11 11:07
Support IkaScore

Please donate to    me@ikascore.com    using Skrill
5 Lilibeth Totalt poeng 636850 21/11 11:07
6 Orpheus-7392 Totalt poeng 459075 21/11 11:07
7 steind Baki Totalt poeng 427810 21/11 11:07
8 Smart58 -SW- Totalt poeng 422760 21/11 11:07
9 Kjell Thor Totalt poeng 407668 21/11 11:07
10 Jellyman1 Totalt poeng 401897 21/11 11:07
11 Jellyman2 Totalt poeng 401822 21/11 11:07
12 Lone1 Totalt poeng 401036 21/11 11:07
13 Lone2 Totalt poeng 400945 21/11 11:07
14 Jellyman3 Totalt poeng 400727 21/11 11:07
15 Herakles-3737 Totalt poeng 298933 21/11 11:07
16 jjfillin Baki Totalt poeng 296596 21/11 11:07
17 TheJonaMr Baki Totalt poeng 201534 21/11 11:07
18 Alice Totalt poeng 169757 21/11 11:07
19 Underscore Totalt poeng 160820 21/11 11:07
20 Dark Totalt poeng 122230 21/11 11:07
21 Janordin Totalt poeng 112632 21/11 11:07
22 Venator Totalt poeng 48695 21/11 11:07
23 Ackmud-Rha Totalt poeng 29195 21/11 11:07
24 Geirbyen Totalt poeng 25686 21/11 11:07
25 Pa_t_er Totalt poeng 15932 21/11 11:07
26 Julius Caesar Totalt poeng 15633 21/11 11:07
27 ifisti2 Totalt poeng 10449 21/11 11:07
28 Mirakelmann Depflow Totalt poeng 6381 21/11 11:07
29 Petter Totalt poeng 4727 21/11 11:07
30 Pegwald Totalt poeng 3018 21/11 11:07
31 Bjørnar Totalt poeng 1260 21/11 11:07
32 Agamemnon-0869 Totalt poeng 502 21/11 11:07
33 Wattwurm Totalt poeng 118 21/11 11:07
34 Migrenan Totalt poeng 60 21/11 11:07
  per page  

Copyright © 2010 IkaScore.com All Rights Reserved | Disclaimer